StoryEditor

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

Po ogłoszeniu przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu euro, który jest stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za 2015 r. – w Polsce wynosi 4,2448 zł/euro., MRiRW przekazało do uzgodnień projekty rozporządzeń dotyczące stawek poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2015 r.
02.10.2015., 15:10h

Stawka JPO za 2015 r. wynosi 453,70 zł/ha;
Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wynosi:

 • * do roślin wysokobiałkowych – 422 zł/ha;
 • * do ziemniaków skrobiowych – 1 408,40 zł/ha;
 • * do buraków cukrowych – 2151,01 zł/ha;
 • * do pomidorów – 4 340,57 zł/ha;
 • * do chmielu – 2 336,53 zł/ha;
 • * do owoców miękkich – 919,05 zł/ha;
 • * do lnu – 414,09 zł/ha;
 • * do konopi włóknistych – 572,49 zł/ha.

Stawka płatności związanych do zwierząt za 2015 r. wynosi:

 • * do bydła – 261,37 z/szt. zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
 • * do krów – 314,28 zł/szt. samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
 • * do owiec – 116,56 zł za/szt. samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
 • * do kóz – 77,80 zł/szt. samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).

Stawka płatności dodatkowej wynosi 171,73 zł/ha.
Stawka płatności dla młodego rolnika wynosi 258,97 zł/ha.
Stawka płatności za zazielenienie wynosi 304,31 zł/ha.
Maksymalna łączna kwota netto przeznaczona z budżetu UE na płatności bezpośrednie w Polsce w 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany ok. 14,26 mld złotych.
Źródło:MRiRW
bie

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 00:48