StoryEditor

Sumi Agro Poland stawia na dbałość o środowisko i zadowolenie klienta

Dbałość o środowisko i zadowolenie klienta z oferowanych produktów to dewiza firmy Sumi Agro Poland – krajowego importera i dystrybutora środków ochrony roślin.
01.02.2018., 14:02h
Okazją do przedstawienia tych założeń oraz nowych kierunków rozwoju oferty rynkowej była konferencja prasowa zorganizowana 31.01.2018 r. w Warszawie przez firmę Sumi Agro Poland. Spotkanie było też okazją do przedstawienia globalnych i krajowych trendów w branży ś.o.r. Wprowadzanie tych produktów na rynek jest obecnie bardzo trudne, ze względu na rosnące wymagania instytucji rejestracyjnych oraz kontynuowana redukcję substancji czynnych dopuszczonych przez UE do obrotu rynkowego.
– Spadek liczby substancji czynnych na rynku obserwuje się już od dwóch dekad, a wprowadzanie nowych wymaga spełnienia bardzo ostrych kryteriów fitosanitarnych i środowiskowych – mówił na konferencji Tomasz Malczewski, Prezes Zarząd Sumi Agro Poland. Prelegent zauważył ponadto, że Polska jest w gronie 10 krajów o najwyższej dynamice wzrostu rynku ś.o.r. w czym SA-P ma swój udział.

Nowości produktowe i rozszerzenia rejestracji oferowanych już pestycydów przedstawił na spotkaniu Paweł Banach – Dyrektor ds. Rejestracji i Rozwoju Produktów SA-P. W czwartym kwartale ub.r. firma wprowadziła na rynek kukurydziany herbicyd Raikiri 100 SC, którego s.cz. jest mezotrion o działaniu układowym. Środek zalecany jest do stosowania w fazie 2–8 liści kukurydzy w dawce od 0,75 do 1,5 l/ha w zależności od terminu i grupy zwalczanych chwastów.
Pod koniec ub.r. firma wprowadziła na rynek także produkt Isonet Z, który w specjalnej zawieszce – dyspenserze – zawiera feromon przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca, a w konsekwencji ograniczenia wystąpienia szkodnika w uprawach porzeczek i agrestu. – Środek przerywa cykl rozwojowy szkodnika, nie dopuszczając do jego namnażania się, dzięki czemu ogranicza się szkody na plantacjach – stwierdził ekspert.

W grupie nowych produktów znajdują się również biostymulatory z linii produktów marki Seipro: Kaishi – m.in. poprawiający regenerację roślin po działaniu czynników stresowych, Kinactiv Initial z mikroelementami – stymulujący kwitnienie i jakość zapylania owoców jagodowych oraz Kinactiv Frutis – poprawiający jakość owoców.

Firma poszerza także zakres etykiet dotychczas oferowanych produktów. Dotyczy to środków:
  • insektycydu Inazuma 130 WG – ma teraz zastosowanie także w rzepaku do jesiennego zwalczania śmietki, mszyc i mączlika. Dla środka rozszerzono też listę gatunków do ochrony upraw w trybie małoobszarowym
  • fungicydu Topsin M 500 SC – od 10.10. 2017 r. ma dodatkowe zastosowanie w ograniczaniu występowania w rzepaku kiły kapusty. Szkodliwość tego grzybopodobnego organizmu omówił na konferencji dr Wojciech Pusz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – Choroba nie przenosi się z materiałem siewnym rzepaku, a w jej zwalczaniu dużą rolę odgrywa profilaktyka i dezynfekcja sprzętu, dotycząca nie tylko gospodarstw świadczących usługi agrotechniczne, ale także sprzętu w ramach jednego obiektu – powiedział wykładowca.
  • fungicydu Yamato 303 SE – od 11.9.2017 r. może być wykorzystywany w zwalczaniu chorób grzybowych w pszenżycie ozimym
  • fungicydu Kendo 50 EW – od 19.7.2017 r. ma rozszerzenie w ochronie pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego przed mączniakiem. Środek ogranicza też występowanie innych patogenów
  • selektywnego środka do zwalczania m.in. roztoczy i pajęczaków Ortus 05 SC – akarycyd, od 27.12.2017 r. ma zastosowanie w zwalczaniu przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego.

Specjalnym gościem konferencji był David Colling – menager ds. regulacji rejestracyjnych Sumi Agro Europe, który przedstawił sytuację w UE dotycząca zakresu tzw. rerejestracji substancji czynnych pestycydów. Obecnie wszystkich producentów i dystrybutorów ś.o.r. w UE obowiązują zaostrzone przepisy rejestracyjne zawarte w rozporządzeniu 11/07. Dla wielu środków oznaczają one konieczność wycofania z rynku, chociaż przeszły poprzednią procedurę legislacyjną. – W dość korzystnej sytuacji jest substancja czynna acetamipryd (Mospilan 20 SP – przyp. red.), której fitosanitarne instytucje UE dały zielone światło na kolejne 15 lat użytkowania, bez konieczności szukania dla niej zastępstwa – stwierdził prelegent.
Ekspert odniósł się także do zakazu stosowania niektórych neonikotynoidów w zaprawach nasiennych. W tym złożonym problemie UE, a zwłaszcza firmy produkujące te produkty, czeka na nowy raport i zarządzenia EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), który powinien się ukazać w lutym 2018 r.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 16:43