StoryEditor

SUR – Rolnicy alarmują, że propozycje są oderwane od rzeczywistości!

22 listopada odbędzie się decydujące głosowanie nad rozporządzeniem o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin - SUR. Rolnicy alarmują, że propozycje zawarte w dokumencie są oderwane od rzeczywistości i straszą konsekwencjami.
WK
16.11.2023., 14:51h

Przed decydującym głosowaniem plantatorzy buraków cukrowych zaapelowali do posłów Parlamentu Europejskiego o przyjęcie wersji rozporządzenia przyjętego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz odrzucenie wersji opracowanej przez Komisję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Europejskiej Federacji Plantatorów Buraka Cukrowego (CIBE) reprezentująca 120 000 plantatorów buraków cukrowych w UE w swoim oświadczeniu napisała, że jest niezmiernie rozczarowana tekstem przyjętym przez Komisję ENVI PE.

Propozycje zmniejszenia ilości chemicznych środków ochrony roślin oderwane od realiów?

- Tekst Komisji ENVI w wielu miejscach pozostaje oderwany od rzeczywistości rolniczej. Wyznaczanie arbitralnych celów ilościowych lub zakazywanie chemicznych środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych (z wyjątkiem hipotetycznych i uciążliwych odstępstw) w proponowanej formie, bez omówienia i rozważenia skutków dla europejskiego rolnictwa jest absurdem. Rozważanie zmniejszenia ilości chemicznych środków ochrony roślin poprzez obowiązkowe cele jest uproszczone i nie bierze pod uwagę zarządzania ryzykiem, a także faktu, że wiele substancji czynnych znika – lub już zniknęło - z zestawu narzędzi rolnika. Także ustalanie celów w zakresie ochrony biologicznej jest nierealne. Choć ochrona biologiczna może wydawać się atrakcyjna, nie jest to skuteczne rozwiązanie dla plantatorów w perspektywie krótko i średnioterminowej – powiedział Marcel Jehaes, Przewodniczący CIBE.

Straty, jakie czekają europejskie rolnictwo

Plantatorzy buraków cukrowych zwrócili również uwagę, że proponowane uczynienie z Integrowanej Produkcji sztywnego obowiązku jest nierealistyczne i może przynieść efekty odwrotne od zamierzonego. Ich zdaniem tekst wprowadza wiele obciążeń dla rolników, które nie mają nic wspólnego ze zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin. CIBE zaapelowała do europosłów, aby zrobili wszystko, aby ograniczyć straty, jakie czekają europejskie rolnictwo po wprowadzenie takich przepisów w życie.

– Jest to wyraźny atak na konwencjonalne, zrównoważone rolnictwo, które karmi Europejczyków – podsumował Marcel Jehaes z CIBE.

Co proponują posłowie do PE?

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko. Niektórzy posłowie chcieliby iść dalej niż KE i proponowali nawet 80% ograniczenia. Do tego dochodzą restrykcję w stosowaniu ś.o.r. na obszarach wrażliwych. Dla Polski oznaczałoby to brak możliwości stosowania preparatów na obszarach Natura 2000.

Organizacje rolnicze skupione w ramach Copa-Cogeca od początku dyskusji na ten temat zwracały uwagę, że pomysły zarówno KE, jak i europosłów, nie są poparte żadną analizą skutków wprowadzenia zmian.

- Z dostępnych informacji wynika, że zaproponowany przez Komisję ENVI cel nie jest oparty na żadnej ocenie skutków. Już 50% cel redukcji nie był solidnie poparty dowodami naukowymi. Jeszcze trudniej jest więc nam zrozumieć, w jaki sposób redukcja o 80% mogłaby być uzasadniona – mówił w marcu Mateusz Stankiewicz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych po posiedzeniu grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca.

 

wk

Fot: Jan Józefwicz

WKWK
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. kwiecień 2024 14:28