StoryEditor

W 2018 r. nie było w Polsce upraw GMO

W 2018 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przeprowadziła w kraju kontrolę materiału siewnego i upraw na obecność GMO. Kontrolą objęto uprawy: kukurydzy, rzepaku jarego, rzepaku ozimego i soi. Wynik badań dla całego kraju był negatywny.
26.06.2019., 12:06h
W ramach kontroli pobrano próby materiału siewnego znajdującego się w obrocie (nasiona) oraz materiału roślinnego (liście) z plantacji produkcyjnych. Materiał ten został przebadany laboratoryjnie pod kątem obecności genomu GMO. Przebadano 271 partii materiału siewnego we wszystkich wskazanych gatunkach oraz 360 plantacji produkcyjnych. W tym przypadku realizacja zadania w czwartym kwartale 2018 r. pozwoliła na pobrani prób tylko na plantacjach rzepaku ozimego.

Analizy materiału siewnego wykonano w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu, natomiast materiału roślinnego – w Centralnym Laboratorium GIORiN i w Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR – PIB Radzików.
PIORiN z nieukrywanym zadowoleniem informuje, że wyniki badań laboratoryjnych, potwierdzają, że w przebadanych próbach nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie modyfikowanych.

W bieżącym roku kontrola będzie realizowana zgodnie z Programem Kontroli Upraw GMO na 2019 r., który przewiduje wykonanie ok. 3240 kontroli, z czego 5 do 15%  przeznaczonych jest na kontrole interwencyjne.
(Źródło: PIORiN)
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:52