Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

W pierwszym raporcie IUNG nie stwierdza suszy rolniczej

Obrazek

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW, Komunikat nr 1.) dla wszystkich gmin Polski (2478). W oparciu o kategorie gleb określił też aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

Janusz Biernacki25 maja 2018, 10:36

W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2018 r., IUNG nie stwierdza wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –69 mm. Najniższe wartości wystąpiły na terenie Niziny Mazowieckiej od –100 do –109 mm [patrz mapa].

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu niedoboru wody nie osiągają 20% w skali gminy, w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. 

W marcu notowano w Polsce duże zróżnicowanie występowania opadów atmosferycznych. Wysokie, od 40 do 60 mm notowano w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski, a niskie (od 10 do 30 mm, 40–80% normy) wystąpiły w pasie od północno-wschodnim po południowo-zachodnie krańce kraju.W kwietniu również stwierdzono na obszarze Polski zróżnicowanie pod względem występowania opadów atmosferycznych. Poniżej 10 mm, wystąpiły na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej, od 10 do 20 mm na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej były poniżej 20–40% normy wieloletniej. Jedynie w części północnej i wschodniej Polsce opady były większe, wynoszące od 40 do 60 mm i stanowiły 100–140% normy.

W maju (do 24.5) opady także były zróżnicowane. W pierwszej dekadzie stwierdzono największe opady w południowych krańcach kraju oraz w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego (od 20 do 40 mm). Na pozostałym obszarze Polski notowano bardzo małe opady, od 3 do 20 mm. W drugiej dekadzie opady były już większe, zwłaszcza w południowej części kraju, tj. od 15 do ponad 50 mm. Ponad 50 mm notowano na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w południowej części Niziny Wielkopolskiej i Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej.

Źródło: IMGW

[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)