StoryEditor

10 ministrów rolnictwa: Koszty produkcji zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu

Byli ministrowie rolnictwa są zaniepokojeni kształtem przyszłej polityki rolnej i apelują do premiera o przeanalizowanie Europejskiego Zielonego Ładu i jego strategii. Jakie są ich postulaty?
08.04.2022., 09:04h

Dziesięciu byłych ministrów rolnictwa podpisało apel do premiera Mateusza Morawieckiego o przeanalizowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej twierdząc, że w innym wypadku zagrożone będzie bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata.

Konieczna rewizja EZŁ  

Nawiązując do ataku Rosji na Ukrainę, Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Jarosław Kalinowski, Jerzy Józef Pilarczyk, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański piszą we wspólnym oświadczeniu o zagrożeniu dochodów rolniczych i kosztach żywności.

„Uważamy, że w perspektywie niestabilnej sytuacji na Wschodzie, należy rozważyć kształt zarówno polityki rolnej krajowej, jak i unijnej, a także zredefiniować główne cele, jakie były dotąd stawiane. Potrzeba jasno sprecyzowanych działań na najbliższe miesiące, a także w perspektywie średnio i długookresowej, na kolejne lata i dekady” czytamy w apelu.

Alternatywy dla założeń strategii

Ministrowie chcą dogłębnej analizy i rewizji strategii Od Pola do Stołu oraz Strategii na rzecz Bioróżnorodności, które wzbudzają ich obawy.

„Odpowiedzią na ograniczenia zawarte w Zielonym Ładzie, jak również na niewyobrażalny wzrost cen nawozów azotowych może być bezpieczna technologia mikrobiologicznych produktów nawozowych, stosowanych zarówno w zastępstwie nawożenia azotowego, jak i wspomagająca ochronę roślin, która nie wywiera negatywnego wpływu na efektywność produkcji i ochronę środowiska” piszą ministrowie. Według nich, przy udziale środowisk rolniczych i miarodajnych rolniczych ośrodków naukowych oraz reprezentacji konsumentów, można wypracować alternatywy dla prezentowanych przez nich ograniczeń.

Rola gospodarstw towarowych

W swoim apelu ministrowie zaznaczają, że w założeniach najnowszej tzw. tarczy antyputinowskiej brakuje wsparcia dla gospodarstw, które zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe – jak czytamy w dokumencie: „Spośród ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych w Polsce, niespełna 10% z nich wytwarza blisko 90% całkowitego wolumenu produkcji rolnej, a gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, stanowiące tylko 3% wszystkich gospodarstw w Polsce dostarczają ponad 75% rynkowej produkcji żywności.”

Ministrowie apelują więc do premiera o uwzględnienie roli gospodarstw towarowych, produkujących tanią żywność.

„Działania zmierzające do ograniczenia wzrostu cen żywności proponowane w ramach tarczy powinny brać ten fakt pod uwagę w kontekście efektywności pomocy kierowanej do sektora rolniczego – vide: propozycja powszechnych dopłat 500 zł do ha do maksymalnej powierzchni 50 ha użytków rolnych”.

Apel dotyczy także cyfryzacji i innowacyjności, które mają wpłynąć na efektywność i obniżyć koszty produkcji rolnej i według ministrów, nie należy pomijać w tych planach gospodarstw towarowych.

Uniezależnienie od energii ze wschodu

W ramach uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i gazu ministrowie wskazują na konieczność wspierania inwestycji z zakresu energii odnawialnej.  

Komentują także niedobory wody na cele rolnicze, zaznaczając, że należy zintensyfikować działania wspierające inwestycje związane z retencją i nawodnieniem.

Apel do premiera ministrowie kończą zaznaczając, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze.

„Uważamy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, powinniśmy wszyscy skupić się na poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do zapewnienia szerokorozumianego bezpieczeństwa naszego kraju i jego mieszkańców”.

O szczegółach apelu ministrowie rolnictwa będą mówić w czasie kongresu „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” w Warszawie od 27-28.04.2022.

Kongres „Polska Wieś XXI” odbywać się będzie w Centrum Praskim Koneser.. Aby wziąć w nim udział, trzeba wcześniej się zarejestrować na stronie: www.kongrespolskawies.pl/pl/kongres/rejestracja/

Patronat medialny nad Kongresem objął top agrar Polska. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia otrzymają w materiałach informacyjnych także egzemplarz top agrar Polska i kupon, który umożliwia wzięcie udziału w konkursie Czytelniczym, w którym do wygrania jest ładowarka przegubowa Weidemann 1390. Więcej szczegółów na www.konkurs.pwr.agro.pl

Apel do premiera ministrowie kończą zaznaczając, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze.

„Uważamy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, powinniśmy wszyscy skupić się na poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do zapewnienia szerokorozumianego bezpieczeństwa naszego kraju i jego mieszkańców”.

oprac. al na podst. Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego
fot. EnvatoElements

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 12:09