StoryEditor

Agencyjna pomoc dla dzierżawcy

Pytanie: Chciałbym złożyć wniosek w ramach Programu Modernizacji Gospodarstw Rolnych, jednak nie jestem posiadaczem gospodarstwa – dzierżawię je na okres 15 lat. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu na budowę obiektów na wydzierżawionym gruncie?
11.05.2020., 18:05h
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc w ramach programu przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się, m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Kolejny ustęp § 7 wprowadza jednak istotne ograniczenie, wyłączając z dofinansowania koszty inwestycji budowlanych poczynionych na gruntach nie stanowiących własności lub współwłasności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub nie będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy, dofinansowanie programu nie obejmuje kosztów in...
Pozostało 24% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 18:09