StoryEditor

ASF i grypa ptaków nadal stanowią zagrożenie! Jak idzie zwalczanie?

W Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra złożył informację w na temat zwalczania wirusa ASF i HPAI. W tym roku jak na razie zanotowaliśmy 1 ognisko afrykańskiego pomoru świń oraz 58 ognisk grypy ptaków. 
23.05.2023., 15:05h

W 2022 r. na terytorium kraju stwierdzono 14 ognisk ASF u świń w 5 województwach oraz 2113 ognisk u dzików w 13 województwach. Najwięcej ognisk u świń (7) stwierdzono w woj. wielkopolskim, natomiast u dzików (780) w województwie dolnośląskim. Z kolei w 2023 r. stwierdzono 1442 ognisk ASF u dzików w 12 województwach oraz 1 ognisko ASF u świń. Najwięcej ognisk u dzików (728) stwierdzono w woj. dolnośląskim.

 

W 2023 r. potwierdzono 1 ognisko ASF u świń. Ognisko zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 16 świń (5 loch, 10 tuczników, 1 knur), położonym w miejscowości Lubań, w gminie Lubań, w powiecie lubańskim, w województwie dolnośląskim.

Jak znoszone są strefy?

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco składa wnioski do Komisji Europejskiej w celu dokonania zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z ASF na rzecz łagodzenia restrykcji. Na podstawie złożonych wniosków w 2022 r. dokonano zmian w regionalizacji, które skutkowały złagodzeniem restrykcji w związku z przeniesieniem z obszaru objętego ograniczeniami III do Il lub l, lub do obszaru wolnego, łącznie w 297 gminach w Polsce.

Zmiany w regionalizacji ASF

Na podstawie wniosków składanych przez GLW do Komisji Europejskiej w 2023 r. do dnia 18.05.2023 r. dokonano zmian w regionalizacji, które skutkowały złagodzeniem restrykcji w związku z przeniesieniem z obszaru objętego ograniczeniami III do Il lub l, lub do obszaru wolnego w 163 gminach:

·       91 gmin w 15 powiatach w 5 województwach (tj. łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i pomorskie) zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami I do obszaru wolnego,

·       44 gminy w 13 powiatach w 5 województwach (tj. lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie) zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami Il do obszaru objętego ograniczeniami l,

·       16 gmin w 3 powiatach w woj. świętokrzyskim zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do obszaru objętego ograniczeniami l,

·       12 gmin w 6 powiatach w 3 województwach (tj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim) zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do obszaru objętego ograniczeniami Il.

- Główny Lekarz Weterynarii ciągle podejmuje działania mające na celu dalsze ograniczenia zasięgu obszarów objętych ograniczeniami – zapewniał posłów wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Trwają kontrole bioasekuracyjne

W 2023 r. (styczeń - kwiecień) Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 18 016 kontroli:

·       24 063 kontroli planowych,

·       904 kontroli dodatkowych,

·       312 kontroli doraźnych.

W przypadku 2 621 kontroli planowych, 100 kontroli dodatkowych i 41 kontroli doraźnych, stwierdzone zostały uchybienia w spełnianiu wymogów w gospodarstwach utrzymujących świnie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami powiatowi lekarze weterynarii wydali 432 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień.

Ale jednocześnie wydano także 63 decyzje administracyjne w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania.

Sytuacja epizootyczna HPAI

W 2023 r. (wg stanu do 17 maja) na terytorium RP stwierdzono 58 ognisk u drobiu w 9 województwach oraz 93 ogniska u dzikich ptaków w 14 województwach.

 

W 2023 r. w wyniku dochodzeń epidemiologicznych oprócz uśmiercania drobiu w ogniskach dodatkowo poddano prewencyjnemu uśmiercaniu w gospodarstwach kontaktowych oraz zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami ok. 600 000 sztuk drobiu w 47 gospodarstwach.

Niebezpieczne dzikie ptaki

W związku z wyraźnym wzrostem liczby ognisk grypy ptaków u dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), obserwowanym od kwietnia 2023 r., Główny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 5 maja 2023 r. polecił wojewódzkim lekarzom weterynarii, aby po otrzymaniu dodatniego wyniku badania w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa HPAI u dzikich ptaków, zwłaszcza u mew, były wydawane akty prawa miejscowego (rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii albo wojewodów) o ustanowieniu strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypa ptaków (HPAI), w której obowiązywać będą stosowne nakazy i zakazy wdrożone w celu ograniczenia ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się wirusa grypy ptaków, szczególnie do gospodarstw utrzymujących drób.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 16:17