StoryEditor

Będą dopłaty do ubezpieczenia dodatkowych upraw. Jakich?

  Rząd zamierza poszerzyć listę roślin, do których ubezpieczenia będą w części refundowane. Co się zmieni w nowym roku?
14.12.2022., 11:12h

Dopłaty do ubezpieczenia od zdarzeń losowych budżet państwa pokrywa w przypadku produkcji roślinnej i zwierzęcej w określonych przypadkach.

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Jakie uprawy dodano do listy ubezpieczeń z dopłatą?

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mają na celu umożliwienie rolnikom uzyskania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń dla słonecznika, facelii, lnu i konopi włóknistych. Wynikają głównie z rosnącej popularności tych upraw na polskich polach.

Dodatkowo wprowadzono grykę jako oddzielną uprawę w celu doprecyzowania. Do tej pory gryka mogła być ubezpieczana z dopłatą z budżetu państwa, ponieważ należy do grupy roślin zbożowych (wprost do zbóż właściwych lub jako tzw. zboże rzekome), ale niejednoznaczne ujęcie gryki w ustawie budziło wątpliwości ubezpieczycieli i producentów rolnych.

Na w.w. zmiany musi wyrazić zgodę KE.


- Do czasu otrzymania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem zmiany tego programu pomocy producenci rolni będą mogli zawierać do końca czerwca 2023 r. umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach – informuje resort rolnictwa. 

Uprawy mają bezcenne wartości dodane

Słonecznik można wykorzystać nie tylko jako roślinę oleistą, ale jako jedną z kultur rolnych, która jest w stanie zastąpić importowane do Polski białko roślinne, a tym samym zasilić bilans krajowego białka, co wpisuje się w rządowy program zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. Słonecznik ma silne korzenie, które drenują glebę i wykorzystują składniki z warstw niedostępnych dla większości roślin, jest dość odporny na suszę, toleruje słabsze gleby. Uprawa słonecznika jest dobrą alternatywą dla producentów rolnych poszukujących nowej rośliny dla urozmaicenia płodozmianu. Może być również doskonałym zamiennikiem dla rzepaku tam, gdzie duże straty wywołują dziki.

Zmianowanie i bioróżnorodność

Z kolei facelia jest bardzo ważna w procesie zmianowania. Będąc rośliną miododajną spełnia ważna rolę w rozwoju polskich rodów pszczelich.

Uprawa konopi włóknistych i lnu wpisuje się w wyzwania dotyczące zwiększenia bioróżnorodności upraw oraz ekologii. Rozwój rynku roślin włóknistych w ostatnich latach wynika z rozwoju rynku włókien naturalnych, a także z możliwości nowych zastosowań tych roślin w wielu sektorach gospodarki..

Budżet na ubezpieczenia jest mniejszy

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł. To mniej niż w tym roku. W 3 kwartałach 2022 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa została wykorzystana kwota 390.221,6 tys. zł, co stanowi ok. 25%.

- W związku z powyższym przewiduje się, że kwota zaplanowana w budżecie państwa na 2023 rok będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z rozszerzenia katalogu upraw dotowanych – twierdzi ministerstwo rolnictwa.


Przewiduje się że w 2023 r. kwota dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych  z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia do upraw słonecznika, facelii, lnu i konopi wyniesie ok. 14,6 mln zł przy ubezpieczeniu powierzchni ok. 53,6 tys. ha.

wk

Fot. archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 13:16