StoryEditor

Będą wyższe dopłaty bezpośrednie?

W ministerstwie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem krajowego planu na potrzeby nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Zdaniem rządu polscy rolnicy będą mogli liczyć na dopłaty bezpośrednie przynajmniej o 1% większe.
20.07.2019., 12:07h

Na posiedzeniu sejmowe podkomisji ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki złożył deklarację dotyczącą toczących się negocjacji nad polityką rolną po 2020 r. 

- Możemy być mile zaskoczeni. Jeśli chodzi o finanse, to na drugi filar, w ramach wszystkich krajów unijnych Polska ma największą kwotę. Problem polega na tym, że obcięto fundusze wszystkim, ale Polska mimo wszystko pozostała na najwyższym poziomie finansowy - mówił Ryszard Zarudzki, który jednocześnie dodał. - Jeżeli chodzi o Polskę to na starcie negocjacyjnym na dopłaty bezpośrednie mamy tyle samo co poprzednio plus 1%.

Obecnie na stole negocjacyjnym leżą trzy unijne rozporządzenia, które będą przyjmowane przez nowy Parlament Europejski. Najważniejsza zmiana jak szykuje się we Wspólnej Polityce Rolnej to wymóg przygotowania tzw. „CAP Plan” dla każdego państwa członkowskiego. - Państwo członkowskie będzie miało większą możliwość ingerowania w to co chcą robić oraz zaplanować i zidentyfikować problemy. Kluczem będzie nasza krajowa zintegrowana strategia dla rolnictwa i wsi, gdzie zapisaliśmy kierunki rozwoju, interwencji i działania i z nich wyprowadzamy co ma być sfinansowane ze środków krajowych, co ze środków unijnych a co z funduszy polityki spójności. Bo nie możemy mówić o negocjowaniu Wspólnej Polityki Rolnej bez polityki spójności - tłumaczył posłom z podkomisji R. Zarudzki. 

W prace nad „CAP Plan” zaangażowane jest MRiRW, ale także rolnicze instytuty naukowe. Wpływ na ostateczny kształt planu będą miały także trwające prace Porozumienia Rolniczego. Jednym z naszych priorytetów będzie wyrównanie płatności bezpośrednich.


Minister Zarudzki przedstawił jakie będą pozostałe nasze cele w realizacji polityki rolnej po 2020 r. Resort przygotował 9 celów szczegółowych pogrupowanych w trzy pakiety.

Pakiet gospodarczy to:

  • wspieranie rolniczych dochodów,
  • poprawę konkurencyjności rynkowej rolnika,
  • poprawa pozycji rolnika w łańcuchu żywieniowym.


Pakiet środowiskowy to:

  • przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju,
  • ochrona różnorodności biologicznej.


Trzeci pakiet społeczny to:

  • zachęty dla młodych rolników,
  • kształtowanie postaw konsumenckich (dobre, bo polskie).


Ważnym elementem działań rządu po 2020 r. będzie dbanie o wodę, małą retencję i nawadnianie.
Kiedy będzie gotowy polski „CAP Plan”? Minister Ardanowski zobowiązał zespół pracujący nad nim, aby prace zakończyły się „bez zbędnej zwłoki”. Ale tak naprawdę wszystko będzie zależało od decyzji finansowych, które podejmą przywódcy Unii Europejskiej w stosunku do Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 22:56