StoryEditor

BGK będzie współfinansować nową elektrownię Grupy Azoty

Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji spółki w Puławach. Będzie nią niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia klasy 400MWe. Wartość inwestycji przekroczy 1 mld zł.
03.07.2015., 16:07h

Nowa Elektrownia Puławy to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty i największy projekt energetyczny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie.

– Elektrownia Puławy będzie najlepszym blokiem tego typu w Polsce. Dołączamy tym samym do najlepszych, topowych firm inwestujących w energię – powiedział prezes Elektrowni Puławy Zygmunt Kwiatkowski.

Jak przekonuje Kwiatkowski projekt ma na celu uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej. Elektrownia będzie niskoemisyjna, bezodpadowa, ekologiczna.  Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się tym samym o połowę.

Zawarte porozumienie jest kontynuacją długofalowej współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Grupą Azoty. W kwietniu br. BGK wraz z konsorcjum banków udzielił finansowania na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Spółki do 2020 roku. Wartość podpisanej umowy wyniosła 1,5 mld zł (łącznie wszystkie banki w konsorcjum). Natomiast jesienią ub. r. BGK udzielił należącej do Grupy Azoty spółce Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczyła na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni.

W przypadku inwestycji w Puławach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odpowiedzialny za zorganizowanie finansowania w formule „project finance” (finansowanie dla spółki celowej). Kredytobiorcą będzie Elektrownia Puławy Sp. z o.o., która jest kontrolowana w 100 proc. przez Grupę Azoty Puławy.

– Bardzo cieszy nas zaufanie, którym obdarza nas Grupa Azoty, powierzając organizację finansowania kolejnej swojej inwestycji, tak ważnej z punktu widzenia gospodarki – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Budowa elektrowni w Puławach będzie 56. projektem sektora przemysłowego sfinansowanym przez bank w ramach rządowego programu „Inwestycje polskie – dodał prezes Szugajew.

Planowana inwestycja będzie niskoemisyjna i bezodpadowa, bo zasilana gazem ziemny, co wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Rozwój energetyki gazowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych  z tytułu emisji dwutlenku węgla. Energetyka oparta na gazie ziemnym jest w Europie coraz popularniejsza, idąc w ślad za postępującą liberalizacją rynku tego surowca.

„Inwestycje Polskie” to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest wspieranie szczególnie ważnych dla rozwoju kraju inwestycji, które pozwolą na utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego. Program adresowany jest do przedsiębiorstw oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły już finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę ponad 23 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 34 mld zł.      oprac. bcz

Źródło: Grupa Azoty, BGK

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 13:24