StoryEditor

Co piąty wypadek w rolnictwie. Jakie są ich główne przyczyny?

W 2021 roku na ponad 68 tys. zgłoszonych wypadków, co piąty miał miejsce w rolnictwie - tak wynika ze wstępnych danych GUS. Skala ta może mieć jednak dużo większe rozmiary...
28.04.2022., 14:04h
...a to wszystko dlatego, że dane te nie obejmowały gospodarstw indywidualnych, w których ma miejsce większość nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Z kolei jak podaje KRUS, w ubiegłym roku zgłoszono 12 099 wypadków w branży rolniczej (18% w ogóle zdarzeń), z czego ponad 50% z nich była wynikiem upadku.

– Niestety struktura wypadkowa pozostaje podobna od wielu lat, a jej przyczyny wciąż pozostają takie same. Najczęściej związane są ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, nieodpowiednimi przejściami i dojściami, niewłaściwą obsługą zwierząt i brakiem wiedzy na temat ich zachowania. Duża ilość zdarzeń związanych jest także z niestosowaniem ubrań i butów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej, nieprawidłowym sposobem wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niewłaściwym zabezpieczeniem maszyn, urządzeń i narzędzi. Istotną przyczyną jest również niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, niewłaściwe tempo pracy, pośpiech, nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie czy po prostu ignorowanie zagrożeń. Wydaje się jednak, że wśród wielu przyczyn, najważniejszą jest mała świadomość wśród rolników, mimo szeregu akcji informacyjnych i edukacyjnych – mówi Joanna Misiun, Specjalista ds. BHP W&W Consulting. 

Wśród pozostałych przyczyn wypadków wymieniono: pochwycenie i uderzenie przez części ruchome urządzeń (12,7%); uderzenie, przygniecenie oraz pogryzienie przez zwierzęta (11,8%); upadek przedmiotów (5,4%); zetknięcie z ostrymi narzędziami i przedmiotami (4,4%); uderzenie i przygniecenie przez przedmioty transportowane mechanicznie (2%) oraz przejechanie, uderzenie i pochwycenie przez środek transportu w ruchu (1,4%)
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 04:48