StoryEditor

Co ubezpieczają polscy rolnicy?

Dowiedz się, jakie uprawy najchętniej ubezpieczają polscy rolnicy oraz z tytułu jakich klęsk otrzymują najwięcej odszkodowań. Dotarliśmy do danych ministerstwa rolnictwa z których jasno wynika, że zakłady ubezpieczeń w zeszłym roku wypłaciły znacznie więcej odszkodowań, niż otrzymały dotacji z rządu.
07.07.2021., 12:07h

O sprawę szczegółowych danych dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku dopytywał podczas sejmowej komisji rolnictwa 22.06.2021 roku poseł Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że najchętniej kupowane są polisy na zboża.

Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych w podziale na poszczególne rodzaje w 2020 r. przedstawia się następująco:

 • zboża 1 720 738,96 ha
 • kukurydza 532 371,62 ha
 • rzepak 596 186,10 ha
 • rzepik 666,56 ha
 • chmiel 746,14 ha
 • tytoń 5 954,83 ha
 • warzywa gruntowe 26 071,36 ha
 • drzewa i krzewy owocowe 987,69 ha
 • truskawki 1 401,46 ha
 • ziemniaki 37 525,39 ha
 • buraki cukrowe 100 169,05 ha
 • rośliny strączkowe 102 781,79 ha
 • owoce (drzew i krzewów) 32 434,55 ha

Z kolei liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich w podziale na poszczególne gatunki w 2020 r. wygląda tak:

 • bydło 16 726 szt.
 • konie 279 szt.
 • owce 13 717 szt.
 • kozy 1 szt.
 • drób 19 268 852 szt.
 • świnie 40 629 szt.

Łącznie ubezpieczono 19 340 204 sztuk zwierząt.

Jakie dotacje do ubezpieczeń?

W zeszłym roku ministerstwo rolnictwa przekazało zakładom ubezpieczeń następujące kwoty dotacji:

 • uprawy rolne 390 733 444,65 zł
 • zwierzęta 808 759,66 zł

Łącznie było to więc ponad 391 mln zł.

Najgroźniejsze burze

Z jakiego tytułu rolnicy otrzymywali największe dotacje? Tu zdecydowanie przodują deszcze, huragany, grad oraz wiosenne przymrozki.

 • susza 572 629 zł
 • powódź 1 459 279 zł
 • ujemne skutki przezimowania 3 765 584 zł
 • przymrozki wiosenne 284 049 059 zł
 • grad, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina 300 173 092 zł.

Oznacza to, że z tytułu ubezpieczonych klęsk żywiołowych rolnicy otrzymali ponad 590 mln zł odszkodowań.

Co planuje MRiRW?

Resort rolnictwa zapewnia, że trwają prace nad zmianą systemu państwowych ubezpieczeń rolnych. W ramach tych prac MRiRW podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu projekt pt. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.
– Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu – napisał wiceminister Ryszard Bartosik.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:14