StoryEditor

Copa-Cogeca: jest szansa, że latem wzrosną ceny wieprzowiny

- Prognozy dla sektora wieprzowiny są optymistyczne, ponieważ jest szansa, że latem ceny wzrosną – oceniają organizacje rolnicze Copa-Cogeca. 
07.05.2021., 10:05h
Rynek wieprzowiny jest obecnie skupiony wokół największego importera – Chin. Jak zauważyli przedstawiciele branży na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Grupy Roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca, prognozy wskazują, że Chiny odbudują produkcję, jednak nawet w 2025 roku nie osiągnie ona poziomu sprzed wybuchu ASF. 

- Obserwowany jest wzrost produkcji w gospodarstwach komercyjnych, co przekłada się na wysokie zapotrzebowanie na kukurydzę i soję. Zwiększa się również cena surowców paszowych, których ceny będą utrzymywać się na tak wysokim poziomie jak obecnie – czytamy w komunikacie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych państwach? 


W Finlandii i Szwecji ceny są stabilne. Kraje te nie zanotowały spadków na początku roku. Problemy pojawiły się w małych państwach, takich jak Malta, Cypr i Słowenia. Niemieckie zakłady przetwórcze zmniejszyły ubój o 6 proc. Z kolei w Danii, Włoszech, Finlandii i Hiszpanii produkcja wzrosła o kilka procent.

- Prognozuje się, że latem ceny powinny wzrosnąć w związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem ze strony Chin. W północnej i środkowej Europie zapowiadana jest dobra pogoda, a zatem zainteresowanie wieprzowiną zwiększy się wraz z nadejściem okresu grillowego – wyjaśnia FBZPR. 

Strategia dobrostanu świń


FBZPR informuje także, że unijne organizacje hodowców trzody chlewnej chcą podjąć próbę opracowania Strategii Dobrostanu Świń. Dokument ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej w związku z wdrażaniem strategii „Od pola do stołu”. 

- Copa-Cogeca chce stworzyć wiążącą umowę z Komisją Europejską, łączącą ochronę środowiska z postępem w zakresie dobrostanu trzody chlewnej, przy zachowaniu godziwego dochodu dla hodowcy trzody chlewnej – wyjaśnia FBZPR.

W dokumencie omówiono m. in. zagadnienia związane z kastracją. Przedstawiciele branży zaznaczają, że ważne jest, aby rolnicy mieli wybór i mogli zdecydować się na dowolną metodę kastracji lub chowu tuczników niekastrowanych, biorąc pod uwagę ich system produkcji oraz możliwości marketingowe i rynkowe. Strategia przewiduje możliwość wykonywania kastracji ze znieczuleniem po odpowiednim przeszkoleniu rolników, co musi wiązać się również ze zmianą przepisów. 

W dokumencie opisano także w jaki sposób można obcinać ogonki, jakie są zalety, koszty produkcji i używane narzędzia. Wskazano, że w przypadku nieobcinania ogonków koszty w przeliczeniu na jedno zwierzę będą znaczące i będą wynikały głównie z kosztów leczenia i interwencji, dodatkowych materiałów wzbogacających oraz odrzucenia tusz.

Kraj pochodzenia 


W ramach strategii ,,Od pola do stołu” Komisja Europejska chce promować pochodzenie konkretnych produktów, w tym mięsa wieprzowego, ale kraje członkowskie mają odmienne stanowiska w tej sprawie. 

Zdaniem grupy roboczej „Wieprzowina” należy jednak wypracować wspólne stanowisko, które określi, czy oznaczenie powinno odbywać się na poziomie UE, krajowym, czy regionalnym. 

Członkowie grupy roboczej zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia oceny kosztów, jakie będą musieli ponieść rolnicy w związku z nową regulacją. Obowiązkowe oznaczenie pochodzenia wieprzowiny funkcjonuje w Finlandii, ale tam nowy obowiązek nie przełożył się na wzrost ceny tuszy.

oprac. ksz, na podst FBZPR
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:02