StoryEditor

Coraz mniej grup producentów rolnych jest uznawanych

Od 1 września 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejęła od wszystkich urzędów marszałkowskich kompetencje w zakresie uznawania grup producentów rolnych. Sprawdziliśmy, ile od tego czasu wpłynęło wniosków o uznanie i ile grup ARiMR uznała.
O informacje dotyczące liczby uznanych grup producentów rolnych poprosiliśmy Biuro Prasowe Agencji. Z otrzymanej z ARiMR odpowiedzi wynika, że od 1 września 2017 r do 8 lutego do oddziałów regionalnych ARiMR wpłynęło łącznie 41 wniosków o uznanie grup producentów rolnych, w tym w województwie:
  • wielkopolskim - 15,
  • łódzkim - 5 (w 2 przypadkach postępowanie umorzono na wniosek strony, a 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania),
  • kujawsko-pomorskim, lubelskim i lubuskim po 4 (w lubuskim składający wnioski sami je wycofali),
  • dolnośląskim i pomorskim po 2,
  • mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim po 1 wniosku.
 
Do 8 lutego br. dyrektorzy oddziałów regionalnych ARiMR wydali 8 decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonaniu wpisu grupy do Rejestru grup producentów rolnych, w tym 4 grupy zostały uznane w województwie łódzkim oraz po 1 grupie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i pomorskim.
 
Byliśmy także ciekawi, ile wpłynęło do ARiMR wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, który został przeprowadzony w 2017 roku. Z informacji biura prasowego Agencji wynika, że  do oddziałów regionalnych ARiMR wpłynęły w tamtym naborze ogółem 52 wnioski o przyznanie pomocy.

Poniżej zestawienie ww. wniosków o pomoc złożonych w naborze w 2017 r. w poszczególnych województwach.

 

 

Wnioski złożone w naborze w 2017 r.

Województwo

liczba wniosków

dolnośląskie

2

kujawsko-pomorskie

2

lubelskie

2

lubuskie

0

łódzkie

17

małopolskie

0

mazowieckie

8

opolskie

11

podkarpackie

1

podlaskie

1

pomorskie

1

śląskie

1

świętokrzyskie

0

warmińsko-mazurskie

2

wielkopolskie

4

zachodniopomorskie

0

RAZEM

52

 

 

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 01:40