StoryEditor

Czy Europa zezwoli na odstrzał wilków?

Stale rosnąca populacja wilków staje się coraz większym zagrożeniem dla wypasanych zwierząt gospodarskich. Zwłaszcza dla unijnych hodowców owiec. Szacuje się, że zdziesiątkowane po polowaniach w XIX wieku w całej Europie populacje wilków ponownie wzrosły w ostatnim czasie z 15.000 do 20.000 zwierząt.
27.02.2019., 11:02h
Czesław Adam Siekierski, polski polityk oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim wzywa Komisję Europejską w rezolucji złożonej w połowie lutego do ponownego rozważenia kwestii kontroli dużych drapieżników, tj. wilki, niedźwiedzie, a także kormorany i wydry.

Czy dotychczas wolno żyjące wilki powinny podlegać jako drapieżniki tak samo jak kormorany, pelikany i wydry ochronie gatunkowej i dyrektywie siedliskowej UE? Są to pytania, które dotyczą zarówno naukowców zajmujących się zwierzętami, działaczy na rzecz dobrostanu zwierząt, hodowców owiec, jak i ministrów rolnictwa UE.
 
Inicjatywą Parlamentu Europejskiego, która jest przedmiotem wielu debat publicznych, jest inicjatywa Konfederacji Szwajcarskiej, która zaproponowała poprawkę do konwencji berneńskiej w celu ponownego zdefiniowania statusu ochrony wilków.

UE jest stroną konwencji berneńskiej, której przegląd i dostosowanie znajduje się obecnie w porządku obrad. Ze względu na rosnącą populację wilków migrującą z populacji rosyjsko-kaukaskiej do Europy Środkowej oraz z regionów alpejskich do Europy kontynentalnej, należy dokonać przeglądu stanu ochrony wilków i innych dużych drapieżników.

Siekierski wzywa Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań i rozwiązania problemu wilków w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i lokalnego rolnictwa. W szczególności należy chronić tradycyjną pasterską gospodarkę rolną. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaproponował również, aby państwa członkowskie miały większą elastyczność we współpracy transgranicznej.

Siekierski zaproponował, by przeanalizować możliwość uruchomienia odszkodowań z tytułu ochrony przed drapieżnikami takimi jak kormorany, pelikany i wydry w budżecie europejskim.

Thomas Friedrich
Tłumaczenie: dm
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:35