Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy import mięsa z Chin jest bezpieczny?

Obrazek

O ryzyko dla branży rolnej związane z możliwością przeniesienia koronawirusa poprzez zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z Chin pytają posłowie PE.

Grzegorz Ignaczewski3 kwietnia 2020, 08:00
W imieniu Komisji Europejskiej wypowiedziała się komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.
– Jak dotąd nie ma żadnych dowodów na to, że którekolwiek ze zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do przywozy na teren Unii z Chin stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli UE wynikające z obecności COVID-19 – stwierdziła kategorycznie komisarz Kyriakides. Jej zdaniem, niezależnie od zmian związanych z COVID-19, ze względu na obecność zakaźnych chorób zwierząt w Chinach, tylko kilka żywych zwierząt i nieprzetworzonych produktów zwierzęcych z Chin jest dopuszczonych do przywozu do UE. Wszystkie przesyłki żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej na granicach UE. Podróżnym wjeżdżającym na obszar celny UE nie wolno przewozić w bagażu żadnego mięsa, produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych.

Odnosząc się do sytuacji na rynkach rolnych, Kyriakides stwierdziła, że Komisja uważnie monitoruje rozwój sytuacji, ze szczególnym naciskiem na wpływ, jaki warunki zewnętrzne mogą mieć na rolników w Unii. Komisja mogłaby rozważyć uruchomienie instrumentów stabilizacji rynku określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynków (CMO), gdyby obiektywne dowody wskazywały na odpowiedniość takich środków.

Komisarz podkreśliła także, że prawodawstwo UE w zakresie zdrowia zwierząt zapewnia szereg instrumentów kontroli i zwalczania zakaźnych chorób zwierząt (takich jak ptasia grypa o wysokiej patogeniczności) w UE, którą można również wykorzystać do zwalczania nowo pojawiających się chorób, jeśli dotykają one zwierzęta. gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)