StoryEditor

Czy ostatnia rata podatku rolnego będzie umorzona?

W związku z katastrofalną suszą, ludowcy proponują umorzenie płatności podatku rolnego, którego termin płatności przypada 15 listopada. Zmniejszone z tego powodu dochody w budżetach gmin, które oszacowano na 400 milionów złotych, ma pokryć budżet państwa.
13.11.2018., 14:11h
Bezpośrednią przyczyną nowelizacji jest występująca na obszarze całego kraju susza, skutkująca spadkiem dochodów rolniczych. Zdaniem ludowców suszą dotkniętych jest blisko 1500 gmin, co stanowi ok. 60% gmin w Polsce. Zgodnie z raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa na terenie całego kraju występuje susza rolnicza, która najbardziej dotknęła rolników uprawiających zboża jare - ponad 92%, hodowców zbóż ozimych ok. 80% gmin, krzewów owocowych – 86% a także owoców miękkich ( m.in. truskawek) – 84%.

„Dotychczasowe szacunki wskazują, że rozmiary strat, które ponieśli rolnicy mogą przekraczać 4 mld zł. Komisje szacujące straty nie zakończyły postępowań dotyczących strat, dlatego rozmiar katastrofy może okazać się jeszcze większy. Rolnicy wciąż oczekują na zakończenie prac komisji oraz na wypłatę odszkodowań. Brak ogłoszenia stanu klęski żywiołowej skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie podatku rolnego, którego płatność zgodnie z przepisami przypada na dzień 15 listopada. Biorąc pod uwagę straty, które ponieśli rolnicy, za zasadne należy uznać umorzenie wymagalności płacenia podatku rolnego” - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Podatek rolny największą rolę odgrywa w gospodarce budżetowej gmin wiejskich, w których w 2015 roku dochody z jego tytułu stanowiły ponad 16% ogółu dochodów z podatków lokalnych, podczas gdy 9,6% w gminach miejsko-wiejskich i 0,4% w gminach miejskich.

W roku 2015 dochód z podatku rolnego wynosił 1 mld 590 mln zł. Szacuje się że nowelizacja będzie skutkowała obniżeniem dochodów gmin o ok. 400 mln zł, co spowodowałoby istotne problemy budżetowe. Dlatego klub Polskiego Stronnictwa Ludowego proponuje, aby uszczuplenie budżetu gmin zostało uzupełnione ze środków budżetu państwa.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2018 roku wynosi 131,23 złotych za 1 ha przeliczeniowy. Dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi 262,45 złotych. Podatek rolny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.  wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 14:08