StoryEditor

Czyste powietrze: NFOŚiGW i ARiMR rozpoczynają współpracę

NFOŚiGW i ARiMR podpisały porozumienie na rzecz wspólnego działania dot. poprawy jakości powietrza. To realizacja celu, który wyznaczył premier Morawiecki o zrównoważonym rozwoju Polski. Czy ta współpraca pomoże rolnikom?
07.05.2021., 12:05h
Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami ma pomóc w poprawie jakości powietrza, również na terenach wiejskich, gdzie nadal większość gospodarstw jest ogrzewanych węglem oraz drewnem, a domy często nie są odpowiednio zaizolowane przed utratą ciepła. 

– Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 40 procent ludności naszego kraju. Wyrównanie szans rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich to jeden z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane dziś porozumienie jest przykładem angażowania różnych środków finansowych na rzecz rozwoju wsi – podkreśla minister rolnictwa Grzegorz Puda.

NFOŚiGW liczy na owocną współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przede wszystkim jeśli chodzi o rozpowszechnianie informacji na temat możliwości wymiany starych pieców oraz wykonania termomodernizacji budynków w ramach programów rządowych – Czyste Powietrze i Stop Smog. 

Beneficjentami tych programów mogą być również rolnicy i mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Instytucje planują wymianę informacji oraz wspólne szkolenia i wydarzenia. 

ARiMR oferuje beneficjentom pomoc w ramach licznych programów i działań, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, są to m.in.: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

– Chcemy rozszerzyć zakres udostępnianych informacji o te dotyczące pomocy oferowanej przez inne instytucje państwowe. W tym celu uruchomimy na portalu internetowym Agencji specjalną podstronę – na razie poświęconą udzielanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi. Wierzę jednak, że jest to pierwszy krok i z czasem współpracujących z nami instytucji będzie więcej – mówi Halina Szymańska, prezes ARiMR. 

oprac. dkol na podst. NFOŚiGW
Fot. Kolasińska
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 05:51