StoryEditor

Dni Przedsiębiorcy Rolnego – dyskusja o szansach rozwoju

Przedsiębiorczy rolnicy nie oglądają się wyłącznie na dotacje, ale przede wszystkim na szanse, jakie niesie rynek.
26.02.2015., 13:02h

– Wymiana pomysłów na lepsze prowadzenie biznesu rolnego to najcenniejsza korzyść z uczestnictwa w Dniach Przedsiębiorcy Rolnego w Przysieku – podkreślali rolnicy, obecni na XI już edycji tych spotkań organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego o. w Poznaniu oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze pod patronatem redakcji "top agrar Polska".

To forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami z Polski i Niemiec jest często inspiracją i motywacją do poprawy organizacji produkcji w gospodarstwie. Rolnicy zorientowani na wzrost i rozwój produkcji mają okazję podzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązaniami w zakresie uprawy roślin i hodowli bydła oraz trzody chlewnej. Większość prezentowanych gospodarstw zorientowanych jest na zwiększenie skali produkcji do poziomu gwarantującego optymalne wykorzystanie zasobów ziemi, pracy i kapitału przy możliwie najniższych kosztach.

W trakcie Dni Przedsiębiorcy Rolnego rolnicy dyskutują w grupach roboczych: produkcja roślinna, hodowla trzody chlewnej i produkcja mleka.

Koledzy z Niemiec podkreślali, że dziś nie można pozwolić sobie na to, by nie wykorzystywać w pełni potencjału produkcyjnego w uprawie, przy czym istotne, jest by utrzymać zdolność plonotwórczą gleby na wysokim poziomie. Christoph von Breitenbuch gospodarujący w okolicy Getyngi, przestrzegał przed fascynacją uproszczeniami w uprawie, które w długofalowym okresie mogą pogorszyć opłacalność uprawy oraz jakość plonu.

W grupie producentów mleka rolnicy dyskutowali o tym, jak osiągnąć wysoką wydajność przy utrzymaniu dobrej zdrowotności i długowieczności krów. Dla przedsiębiorczych rolników bolesne są kary za nadprodukcję mleka, ale jak podkreślali uczestnicy, trzeba się z tym pogodzić i traktować je, jak koszty wzrostu produkcji. Interesujące było podejście producenta mleka z Niemiec, który w gospodarstwie ze względu na ograniczenie areału utrzymuje wyłącznie krowy mleczne (stado 250 krów), młodzież sprzedaje, a później kupuje pierwiastki. Pomimo wysokich kosztów ziemi, pracy i kosztów zagospodarowania odchodów w przyszłym roku Cord Lilie z Nadrenii-Westfalii ma zamiar dobudować oborę na 200 stanowisk i doić 450 krów w dojalni karuzelowej na 18 stanowisk. Dój na zmiany będzie zajmował prawie 20 godzin dziennie.

Producenci trzody chlewnej są przyzwyczajeni do zmian na rynku i nie oczekują interwencji państwa. Większość zebranych jest zainteresowana wzrostem produkcji i budową nowych obiektów, nawet jeśli nie kwalifikują się do wsparcia z nowego PROW. Skala produkcji decyduje przede wszystkim o tym, jak producent jest traktowany przez odbiorcę i jakie ma możliwości kupując środki do produkcji. Producenci świń zgodnie stwierdzają, że podstawą jest uzyskanie jak najwyższych parametrów produkcyjnych. Zbliżenie się do 30 odsadzonych prosiąt od lochy to cel każdego producenta prosiąt, zaś w tuczu uzyskanie przyrostów blisko 1000 g/dzień. Wyrównanie świń i duże partie to główny cel coraz większej koncentracji produkcji. bk

Karol Bujoczek
Autor Artykułu:Karol Bujoczek Redaktor naczelny top agrar Polska
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:47