Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dobrostan zwierząt coraz popularniejszy. Ilu rolników złożyło wnioski?

Rośnie liczba chętnych do korzystania z programu „Dobrostan zwierząt”. W tym roku rolnicy złożyli już 49 tys. wniosków o pomoc z tytułu dodatkowych i dobrowolnych praktyk hodowlanych. Jacy hodowcy są największymi beneficjentami programu?

wk13 sierpnia 2021, 10:00

Działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało po raz pierwszy zostało uruchomione w 2020 r.

- Działanie to polega na rekompensowaniu rolnikowi kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, czyli wykraczających ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Stanowi ono zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności te nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt – czytamy w informacji przesłanej do Sejmu przez MRiRW.

Uruchomienie tego działania pozwoliło na objęcie dodatkowym wsparciem rolników, którzy dobrowolnie realizują praktyki hodowlane, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi w celu poprawy dobrostanu zwierząt.

W 2020 r. o wsparcie finansowe w ramach działania Dobrostan zwierząt mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący w warunkach podwyższonego dobrostanu świnie i krowy, a od 2021 r. również rolnicy utrzymujący owce.

Rośnie liczba chętnych

Zgodnie z danymi ARiMR w pierwszym roku realizacji działanie Dobrostan zwierząt rolnicy złożyli 44 tys. wniosków, z czego w odniesieniu do:

 • świń – złożono 2490 wniosków, w tym w ramach:
  • wariantu 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2452 wnioski,
  • wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2102 wnioski;
 • krów – 41810 złożono wniosków, w tym w ramach:
  • wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas –34882 wnioski,
  • wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach – 3664 wnioski,
  • wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek – złożono 4702 wnioski.

Najbardziej popularnym wariantem był ten dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli prawie 35 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych. Najwięcej wniosków w zakresie tego wariantu złożono w województwach: mazowieckim i podlaskim (obejmujących odpowiednio ponad 169 tys. i ponad 140 tys. krów mlecznych).

W odniesieniu natomiast do roku 2021 łączna liczba złożonych wniosków wyniosła prawie 49 tys., z czego w odniesieniu do:

 • świń – złożono 2561 wniosków, w tym w ramach:
  • wariantu 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2521 wnioski,
  • wariantu 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach – 2153 wnioski;
 • krów – 45322 złożono wniosków, w tym w ramach:
  • wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas –37548 wnioski,
  • wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach – 4142 wnioski,
  • wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek – złożono 5309 wnioski,
 • owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach –1213 wniosków

Najbardziej popularnym wariantem, tak jak w roku ubiegłym był wariant dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli ponad 37, 5 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych.

Ale jednocześnie MRiRW zwraca uwagę, że w odniesieniu do danych za 2021 r. należy mieć na względzie, że są to dane wstępne na 4 sierpnia 2021 r. Nie zostały jeszcze bowiem zakończone stosowne kontrole (administracyjne i na miejscu) w związku z tym liczba wszystkich złożonych poprawnie wniosków, jak również liczba zwierząt mogą ulec zmianie.

Co dalej z programem?

MRiRW informuje, że w ramach Planu Strategicznego WPR planuje się kontynuowanie wsparcia w ramach interwencji dotyczącej dobrostanu zwierząt w zakresie dotychczasowych gatunków, jak również jej rozszerzenie o kolejne gatunki/grupy zwierząt:

 • kury nioski
 • kurczęta brojlery
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na mięso
 • opasy
 • konie
 • kozy.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)