Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dostawy paliwa do gospodarstwa – od 1 sierpnia nowe przepisy!

Obrazek

Otrzymujemy informacje od rolników, że dostawcy hurtowi ON już odmawiają lub zapowiadają  odmowę dostaw paliwa do gospodarstwa, w związku z wejściem zaostrzonych przepisów o rejestracji odbiorców paliw płynnych. Czy faktycznie nowe przepisy obowiązują rolników?.

28 czerwca 2019, 16:05
2018 roku, w odstępie kilkudziesięciu dni, w związku ze zmianą Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zostały wydane 2 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (aktualnie obowiązujące Dz. U. z 2018 r. Poz. 1487 .).

W §5 ww. rozporządzenia rozszerzono zapisy o uwierzytelnieniu zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesyłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia, poprzez podanie 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC. W związku z tym, że rolnicy są podmiotem odbierającym, dotyczyłoby to uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru. Przepisy te w zakresie przesyłania lub aktualizacji zgłoszenia weszły w życie 1 maja 2019 roku, natomiast przepisy w zakresie informacji o odbiorze towaru (paliwa) wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r.

W tej sytuacji rolnicy są zaniepokojeni, czy teraz będą musieli rejestrować się jako „podmiot odbierający” ze wszystkimi konsekwencjami. Zapytaliśmy o to w dniu 26 czerwca br. poprzez infolinię KAS (nr telefonu dla tematów związanych z PUESC: 334832055), powołując się przy tym na interpretację MF z 28-04-2017 r. [Pytanie 2.13 na platformie KAS - Czy przewóz towaru do rolnika (podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w statusie rolnika ryczałtowego i rolnika czynnego podatnika podatku VAT) podlega zgłoszeniu? ].

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że ww. opinia w dalszym ciągu obowiązuje: [główna sentencja] ”… Wobec tego, rolnika niewpisanego do ewidencji CEIDG, który prowadzi działalność rolniczą nie można uznać za podmiot objęty ustawowymi obowiązkami, a przewóz towaru do takiej osoby nie podlega zgłoszeniu.” Zatem, jeśli rolnik prowadzi wyłącznie produkcję rolną, niezależnie od statusu podatnika VAT, nie jest uznawany jako podmiot odbierający i nie musi rejestrować się w PUESC, ani nie ma obowiązku posługiwania się przy odbiorze loginem, hasłem i unikatowym 17 znakowym numerem.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)