StoryEditor

Emerytury strażowe dla rolników: po ilu latach można się ubiegać?

Emerytury stażowe to rozwiązanie dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Odchodzący rząd planuje objąć takimi przepisami także rolników. Na jakich zasadach można będzie przejść na emeryturę stażową?
01.12.2023., 13:16h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jest projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować zobowiązanie rządu z czerwca 2023 r., kiedy to Premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność” dotyczącą możliwości przejścia na emeryturę stażową.

Warunki przejścia na emeryturę stażową

Emerytura stażowa będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Projektowane rozwiązania, z jednej strony, odpowiadają na uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej, uwzględniają możliwości, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Rząd podkreśla, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając:

  • swój stan zdrowotny,
  • sytuację finansową
  • możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej.

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej przekonuje, że projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową.

image

Od DZISIAJ nowe kwoty przychodu! Komu zmniejszą lub zawieszą świadczenia emerytalno-rentowe?

Jaka wysokość emerytury stażowej?

Proponuje się, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, czyli świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego.

Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

Podstawę obliczenia emerytury stażowej będzie stanowić kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego. 

Projekt ustawy wyłącza możliwość łączenia świadczeń z systemu emerytalno-rentowego (niezależnie, czy powszechnego czy rolniczego) z emeryturą stażową.

Emerytura stażowa także dla rolników!

Projekt ustawy określa również zasady, na których emerytury stażowe będą przysługiwały osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczonemu rolnikowi, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego będzie przysługiwała emerytura rolnicza, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 00:22