StoryEditor

Fundusz Gwarancyjny dla rolników – jakie miałby pełnić funkcje?

  NSZZ RI „Solidarność” po raz kolejny podnosi konieczność pilnego powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników. Jego zadaniem byłoby to zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu płodami rolnymi i wypłata rolnikom należności w sytuacji bankructwa podmiotu skupowego.
29.06.2022., 11:06h

Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański wystąpił do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem dotyczącym konieczności pilnego powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników w związku m.in. z niewypłacalnością podmiotów skupowych. „Solidarność” RI przekazał opracowaną koncepcję i założenia funkcjonowania takiego funduszu. Kwestia funduszu gwarancyjnego jest to podnoszony od wielu lat a zdaniem związkowców powinien on powstać ze środków podmiotów skupowych.

Na wzór funduszy promocji?

Zdaniem związkowców z „Solidarności” fundusz powinien gwarantować wypłacalność transakcji w obrocie płodami rolnymi, działający na zasadzie asekuracji. Fundusze, którymi by dysponował pochodziłyby wyłącznie ze składek podmiotów gospodarczych, odprowadzanych w wysokości określonej wysokości procentowej transakcji kupna.

Gwarancja bezpieczeństwa dla rolnika

Fundusz spełniałby  rolę w rolnictwie na zasadzie tożsamej z rolą funduszy gwarancyjnych w bankach lub turystyce. Zdaniem Związku Fundusz miałby także również uprawnienia inspekcyjne i prewencyjne pozwalające aktywnie sprawdzać wiarygodność podmiotów skupowych i eliminować lub przynajmniej ostrzegać przed ryzykiem transakcji z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Skup wierzytelności od rolników

Fundusz miałby być także wyposażony w możliwość skupowania od rolników ich wierzytelności tak aby mieć prawa dochodzenia i w maksymalny sposób odzyskania środków od niewypłacalnych podmiotów. Fundusz miałby także możliwość, w przypadku odłożenia rezerw, możliwość udzielania pomocy w związku z wystąpieniem innych klęsk żywiołowych.

Koncepcja utworzenia Funduszu została przyjęta podczas X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów NSZZ RI „Solidarność”.

Fundusz Gwarancyjny - historia

Koncepcja powstania funduszu gwarantującego rolników bezpieczeństwo sprzedaży płodów rolnych ma swoją długą historię. Prace nad projektem ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych były prowadzone jeszcze w 2014 r. Potem realizację tego pomysłu zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio o jego powstaniu mówił w 2021 r. były minister rolnictwa Grzegorz Puda. 

wk
Fot. archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 10:33