StoryEditor

Gdy Ukraina dołączy do UE, obecny system płatności przestanie działać. Niemcy wzywają do zmiany polityki rolnej

Niemcy wzywają Unię Europejską do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, tak aby uwzględniono nowe państwa członkowskie. Budżet WPR nie jest wystarczający, aby rozszerzyć go na istniejące już płatności obszarowe np. na Ukrainę.
27.03.2023., 10:03h
Niemcy wzywają Unię Europejską do reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), aby uwzględnić nowe państwa członkowskie. Ogłosiła to Silvia Bender, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Rolnictwa, podkreślając potrzebę uwzględnienia przyszłego rozszerzenia UE przy projektowaniu następnej WPR od 2028 roku. Bender zwróciła także uwagę, że kraje kandydujące (Ukraina, kraje bałkańskie, Turcja) potrzebują szybszej perspektywy akcesji, aby ustabilizować sytuację wewnętrzną.


Zobacz także: Janusz Wojciechowski rozpoczyna dyskusję nad Wspólną Polityką Rolną po 2027 r.

System płatności bezpośrednich przestałby działać

Zdaniem Bender, gdyby Ukraina dołączyła się do Unii Europejskiej, obecny system płatności bezpośrednich przestałby działać. Budżet WPR nie jest wystarczający, aby rozszerzyć istniejące płatności obszarowe na Ukrainę, a finansowanie płatności bezpośrednich dla wielu dodatkowych gospodarstw może również stanowić poważne wyzwanie dla wielomiliardowego programu dotacji.
Oprócz wyzwań związanych z finansowaniem dostosowanie się do standardów produkcji UE stanowi również poważne wyzwanie dla krajów-kandydatów. Na przykład Ukraina w dużym stopniu polegała na intensywnych metodach produkcji, podczas gdy Unia Europejska stawia rolnictwu coraz wyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Środki wsparcia – otwarcie na import

Aby sprostać tym wyzwaniom, Bender poinformowała, że niemieckie ministerstwo podejmuje działania mające na celu wsparcie krajów kandydujących na członkostwo w UE w dostosowaniu się do wymagań unijnych. UE podjęła już pewne kroki w celu otwarcia swojego rynku na ukraiński import produktów rolnych jako pierwszy krok integracji ukraińskich producentów. Kilka miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji UE zawiesiła cła i kwoty importowe na produkty rolne z Ukrainy, aby wzmocnić gospodarkę kraju i ułatwić eksport zboża.


Zobacz film: Ograniczenie przywozu zbóż z Ukrainy, uderzenie w monopole handlujące żywnością i wspólny plan dla rolnictwa. Michał Kołodziejczak o 3 priorytetach do zrobienia

Możliwe rozwiązania

Jednym z możliwych sposobów sprostania wyzwaniu dostosowania się do unijnych standardów produkcji jest ustalenie mniejszej liczby przepisów na poziomie UE i zapewnienie państwom członkowskim większej swobody w dostosowaniu środków do warunków lokalnych. Sebastian Lakner, profesor ekonomii rolnictwa na Uniwersytecie w Rostoku, sugeruje, że przyszła dystrybucja funduszy rolniczych musi uwzględniać słabe strukturalne regiony z małymi gospodarstwami w Ukrainie i Mołdawii.


Mkh. na podst. Euroactive
fot. envato.elements
Maria Khamiuk
Autor Artykułu:Maria Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 21:36