StoryEditor

Grzebowisko w każdej gminie? GIW proponuje zmiany w prawie

Propozycje zmian w przepisach związanych ze zwalczaniem grypy ptaków, to m.in. udział Inspekcji Weterynaryjnej w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę nowych kurników oraz utworzenie grzebowisk w każdej gminie. Jak GIW argumentuje swoje propozycje?
22.02.2022., 10:02h

Bilans grypy w 2022 roku

Główny Inspektorat Weterynarii przekazał na posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa informacje dotyczące zwalczania grypy ptaków HPAI.

W okresie od 1 stycznia do 17 lutego 2022 r. w Polsce stwierdzono:

 • 21 ognisk HPAI u drobiu,

 • 22 ogniska u dzikiego ptactwa.

Zestawienie ognisk HPAI u drobiu od 1.01.2022 do 16.02.2022 r. z podziałem na województwa:

 • Dolnośląskie: 1 ognisko, 17 ptaków;

 • kujawsko-pomorskie: 4 ogniska, 7 902 ptaków;

 • lubelskie: 2 ogniska, 58 423 ptaków;

 • łódzkie: 3 ogniska, 31 259 ptaków;

 • mazowieckie: 2 ogniska, 82 251 ptaków;

 • podkarpackie: 1 ognisko, 19 ptaków;

 • pomorskie: 1 ognisko, 41 717 ptaków;

 • wielkopolskie: 7 ognisk, 210 631 ptaków.

Razem w 8 województwach potwierdzono 21 ognisk, w których utrzymywano w sumie 432 219 ptaków. Trzy ogniska grypy ptaków zostały wykryte w gospodarstwach niekomercyjnych.

Dochodzenia epizootyczne

Analiza ustaleń z dochodzeń epizootycznych w ogniskach HPAI wyznaczanych w okresie od 01.01.2022 do 16.02.2022 r. na terenie kraju pozwala wstępnie wskazać, że potencjalnym źródłem zakażenia jest:

 • bliskość zbiorników wodnych, w których bytowały dzikie ptaki,

 • wiatr na niewielkie odległości do kilkuset metrów (czynnik istotny w przypadku dużego zagęszczenia gospodarstw utrzymujących drób na stosunkowo niewielkim obszarze),

 • przebywanie hodowlanego drobiu wodnego na wybiegach.

Będą zmiany w prawie?

W informacji przesłanej do Sejmu wynika, że GIW przewiduje zmiany w przepisach poprzez włączenia powiatowego lekarza weterynarii w proces uzyskania pozwolenia na budowę obiektu inwentarskiego, w którym utrzymywany będzie drób.

Aktualnie na terenie poniższych powiatów liczba ferm utrzymujących drób wynosi ponad 200:

 • województwo mazowieckie w powiatach: mławskim (216), ostrowskim (254), siedleckim (393) oraz żuromińskim (427),

 • województwo pomorskie w powiecie kartuskim (306),

 • województwo warmińsko–mazurskie w powiecie iławskim (210),

 • województwo wielkopolskie w powiecie kaliskim (239).

W obecnie obowiązujących przepisach brak jest narzędzi pozwalających na kształtowanie produkcji drobiarskiej z uwzględnieniem uwarunkowań epizootycznych oraz bioasekuracyjnych, których oceny mogłyby podejmować się organy Inspekcji Weterynaryjnej w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę nowego obiektu.

Będą grzebowiska w każdej gminie?

Kolejna zmiana dotyczy wypracowania rozwiązań prawnych nakładających na władze samorządowe szczebla gminnego oraz dużych producentów rolnych obowiązku zapewnienia grzebowisk dla zwierząt uśmiercanych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

W opinii GIW, doświadczenia poprzedniego sezonu 2020/2021 pokazują, że wystąpienie HPAI na obszarze o bardzo wysokiej koncentracji produkcji drobiarskiej (np. powiat żuromiński), spowodowało powstanie problemów z bieżącą utylizacją padłego i uśmiercanego drobiu w zakładach utylizacyjnych ze względu na ograniczone moce przerobowe tych zakładów.

Aby w przyszłości zabezpieczyć możliwość szybkiej utylizacji padłych zwierząt, konieczne jest umożliwienie wykorzystania innych dozwolonych prawnie metod utylizacji jak np. poprzez utworzenie grzebowisk dla zwierząt.

Problematycznym jednak jest przełamanie oporów społecznych przed takiego typu działaniami. Dlatego zdaniem GIW koniecznym wydaje się wypracowanie przepisu obligującego do zapewnienia takich grzebowisk.


wk
fot. poglądowe ciechanowinaczej.pl/A. Mosakowski

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 21:10