StoryEditor

Intermarche zwróci pieniądze rolnikom! UOKiK już podjął decyzję

W UOKiK przeprowadzono dochodzenie, z którego wywnioskowano, że Intermarche zawierała umowy z rolnikami na dany rok z opóźnieniem i oczekiwała od kontrahentów, aby uwzględnili nowe warunki od początku roku. Wyszło kilka nieprawidłowości. Co dalej z dostawcami?
08.11.2023., 11:00h

Realizacja dostaw bez jasnych zasad

Dostawcy Intermarche, realizując zamówienia od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności, na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. W niektórych przypadkach dostawcy byli obciążani dodatkowymi rabatami, które nie były uwzględnione w pierwotnych umowach.

Ponadto, spółka uzyskiwała od dostawców rabaty retrospektywne, mimo że wartość obrotu, od której strona uzależniła udzielenie rabatu, nie została osiągnięta w określonym okresie rozliczeniowym. W wyniku tych działań dostawcy tracili część swojego dochodu, który przysługiwał im w ramach współpracy z siecią Intermarche.

Bez wiedzy o wynagrodzeniu

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że nieakceptowalne jest, gdy dostawcy produktów przez długi czas nie wiedzą, jakie wynagrodzenie otrzymają za sprzedane towary, lub gdy ich dochody są pomniejszane przez rabaty retrospektywne, które nie wynikają z podpisanych umów. W związku z tym, spółka odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche będzie musiała zmienić swoje praktyki i zwrócić niesłusznie pobrane opłat.

Zwrot pieniędzy z Intermarche

Zgodnie z narzuconym zobowiązaniem, spółka SCA PR zwróci pobrane kwoty wraz z odsetkami za wcześniej zakwestionowane rabaty. Ponadto, spółka przestanie zawierać z dostawcami umowy dotyczące warunków rabatów na dany rok po jego rozpoczęciu z mocą wsteczną. Dzięki temu dostawcy będą mieli pewność, jakie warunki finansowe obowiązują w momencie rozpoczęcia współpracy na określony okres.

To zobowiązanie dotyczy również umów zawartych na rok 2023 i dostawców produktów rolno-spożywczych, którzy muszą udzielić rabatu po osiągnięciu określonej wartości zakupów. Spółka zwróci się do tych dostawców z propozycją zmiany umowy, aby wysokość rabatu zależała od wartości zakupów produktów w okresie od dnia zawarcia umowy do końca 2023 roku, a nie od początku roku.

Jak przypomina UOKiK obecnie trwają postępowania w sprawie opłat logistycznych pobieranych przez Carrefour Polska i Auchan Polska.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 00:49