StoryEditor

Jaki budżet na rolnictwo w 2021 roku? Debata w Senacie

W przyszłym tygodniu Senat podejmie decyzję w sprawie wysokości budżetu na 2021 r. Debatę nad wydatkami na rolnictwo odbyli już senatorowie z komisji rolnictwa. Do przedstawionego przez ministerstwo rolnictwa projektu nie zgłoszono uwag i poprawek. 
07.01.2021., 18:01h
Rolnictwo wydatki wyniosą 5 mld 159 mln Do tego dochodzą wydatki zaplanowane w budżetach wojewodów w wysokości 1 mld 244 mln zł, w rezerwach celowych w wysokości 3 mld 665 mln zł. Środki z Unii Europejskiej wyniosą 21 mld 159 mln zł.  Kolejne 214 mln zł będzie pochodzić z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydamy w tym roku 18 mld 892 mln zł. – Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z budżetu krajowego łącznie z wydatkami na KRUS wyniosą 28 mld 962 mln  zł co stanowi 5,95% wszystkich wydatków państwa – powiedział w Senacie Krzysztof Rolczyk wicedyrektor departament budżetu i finansów w MRiRW.

Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na poszczególne działy rolnictwa?


W przyszłym roku zwiększą się o 50 mln zł do łącznej kwoty 400 mln zł wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Kolejne pozycje to:

•    postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 71 mln zł
•    postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 13 mln zł
•    ochrona roślin 5 mln
•    rolnictwo ekologiczne  2,5 mln zł
•    szkoły rolnicze 395,4 mln zł

Znaczną część budżetu zagospodaruje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wyda w tym roku łącznie 1 mld 832 mld. Gros środków pójdzie na współfinansowanie WPR i PROW. A pozostałe pozycje to m.in.:

•    dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych 69,5 ml  zł
•    dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych 66 mln zł
•    utylizacja padłych zwierząt 120 mln zł
•    dopłaty do materiału siewnego 75 mln zł
•    zalesienie gruntów rolnych 48 mln zł 
•    pomoc na dofinansowanie bioasekuracji w gospodarstwach trzody chlewnej 15 mln zł
•    pomoc dla gospodarstw, które zrezygnowały z hodowli świń 5 mln zł
•    pomoc na uregulowanie długów przez rolników 9 mln zł
•    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 29 mln zł
•    Wojewódzkie ODR 241 mln zł 

W części 35 budżetu rząd zaplanował m.in.:  

•    dopłaty do paliwa rolnicze 1 mld. 180 mln zł 
•    zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 432 mln zł
•    spółki wodne 40 mln zł

Debata w Senacie


Podczas dyskusji w senackiej komisji rolnictwa jej członkowie na początku zwrócili uwagę, że założenia budżetowe prezentują urzędnicy a nie ma na sali ani ministra ani wiceministrów. 

- Z przykrością stwierdzam, że po raz kolejny kiedy omawiamy dział rolnictwo nie ma nawet wiceministra rolnictwa. Nie możemy być tak traktowani  – powiedział senator Ryszard Bober z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Nie przypominam sobie takiej sytuacji kiedy na posiedzeniu najważniejszej komisji, bo dotyczącej budżetu nie było ministra lub jego zastępców. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudno i jest o czym rozmawiać i co planować – dodał senator Józef Łyczak z PiS.  

Z uczestnikami posiedzenia komisji połączył się dopiero po jakimś czasie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który przebywa w izolacji w związku z chorobą Covid-19.

W merytorycznej części dyskusji zgodnie z przewidywaniami ocena budżetu na 2021 r. zależała od barw partyjnych. 

- Cieszy wzrost wydatków na Główny Inspektorat Weterynarii oraz szkoły rolnicze prowadzone przez MRiRW. Cieszy uwzględnienie uwag, o których mówiliśmy na wielu posiedzeniach komisji – mówił senator Jacek Bogucki z PiS.  

Senator PSL zakwestionował następnie opinię o rzekomym wzroście wydatków na Inspekcje Weterynaryjną. Zwrócił także uwagę na spadające wydatki na postęp biologiczny. W przypadku produkcji zwierzęcej jeszcze kilka lat temu było to ponad 100 mln zł.

- Jest to budżet stagnacji, nie jest to budżet prorozwojowy – skomentował Ryszard Bober z PSL. Przedstawiciel resortu rolnictwa przyznał, że wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (rok do roku) spadły z 79 do 71 mln zł, a w produkcji roślinnej z 15 do 13 mln zł.
O kwestię Inspekcji Weterynaryjnej upomniał się przewodniczący senackiej komisji rolnictwa Jerzy Chróścikowski, który przypomniał, że sytuacja płacowa jest tam tak zła, że trudno znaleźć chętnych do pracy lekarzy weterynarii. Zwłaszcza, że ilość obowiązków wzrosła w związku z walką z afrykańskim pomorem świń.

– Od lat asygnujemy poważne środki na zwalczanie ASF. Od 2014 r. do 2021 r. będzie to 1,9 mld zł. W budżecie na 2021 r. na zwalczenia chorób zakaźnych jest 432 mln zł – odpowiedział dyrektor Krzysztof Rolczyk z MRiRW. Przypomniał, ze jeżeli chodzi o wynagrodzenia to w tym roku nie będzie podwyżek w administracji publicznej. Ale część budżetów jest ustalana przez wojewodów. - Wydatki w prawie wszystkich pozycjach są symbolicznie wyższe w roku minionym – mówił senator Józef Łyczak z PiS.  

Ostatecznie senacka komisja rolnictwa nie wniosła żadnych poprawek do budżetu.

Podczas prac w senackiej komisji finansów publicznych akceptację komisji uzyskała również poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pawła Arndta, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich” z kwotą 22 mln zł.
Ostateczną decyzję w sprawie budżetu na 2021 r. Senat podejmie na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu.  Ustawa budżetowa na rok 2021 (projekt rządowy) zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, wydatki 486,8 mld zł, a deficyt ‒ 82,3 mld zł.

wk

Fot. Łukasz Kamiński (Kancelaria Senatu)
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 06:06