StoryEditor

Kolejna spółka KOWR-u za grube miliony. Czym się zajmuje?

Pół roku temu KOWR powołał do życia Rolno-Spożywczą Spółkę Inwestycyjną za 200 mln zł. Firma podjęła już działalność inwestycyjną i handlową, ale jej efekty są na razie znikome.
12.05.2023., 11:05h

Prawie pół roku temu (14 października 2022 roku) powstała Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o. o. Udziały w spółce objął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za kwotę 200 mln zł. O tym jaki jest cel powstania spółki oraz czym się zajmuje zapytali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke. 

Po co powołano Rolno-Spożywczą Spółkę Inwestycyjną? 

Kluczowym celem działalności podmiotu jest podejmowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału przetwórstwa rolno-spożywczego na wybranych rynkach lokalnych, co z kolei wpłynie na poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych na tych rynkach – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. 

Czym się będzie zajmować spółka? 

Powyższe działania spółka będzie realizować głównie poprzez zakupy atrakcyjnego majątku z takich branż jak:

  • przetwórstwo rolno-spożywcze, 
  • handel hurtowy,
  • magazynowanie, 
  • logistyka. 

Przedmiotem działalności spółki będzie więc wyszukiwanie takich inwestycji, następnie nabywanie spółek, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw lub elementów ich majątku, a następnie restrukturyzowanie tych aktywów i przywracanie im zdolności do aktywnego udziału w rynku i tym samym ponowne włączenie ich w budowanie wartości lokalnego sektora rolno-spożywczego. 

Spółka w oparciu o swoje umocowanie właścicielskie, dające jej szerokie wpływy instytucjonalno-rynkowe w sektorze rolno-spożywczym będzie mogła tworzyć dla pozyskanych aktywów nowe możliwości rozwoju, jak udział w: 

  • krajowym systemie rezerw strategicznych, 
  • w programach eksportowych,
  • projektach innowacji branżowych. 

Spółka prowadzić będzie również hurtową sprzedaż polskich produktów rolnych w kraju i zagranicą.

Inwestycje i działania spółki do tej pory

Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce?

Okazuje się, że spółka podjęła już pierwsze działania. RSSI 4 stycznia 2023 r. wydzierżawiła od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi dwa zakłady przechowalniczo-sortownicze w miejscowości Stanisławów i Regnów. Obiekty po sześcioletniej przerwie w działalności wymagają remontu i przygotowania, m.in. poprzez kompleksowe działania polegające na uruchomieniu dwóch linii sortowniczych jabłek, w tym największej linii sortowniczej w Polsce znajdującej się w Regnowie (trwają prace związane z przywróceniem jej funkcjonowania; został sprowadzony zespół serwisowy z Francji od głównego producenta) oraz dezynfekcję i remont obu obiektów pod kątem sanitarnym. 

Na razie wyeksportowano 450 ton jabłek

Spółka w styczniu rozpoczęła pozyskiwanie zgód w celu uzyskania możliwości eksportowych (rejestr eksporterów, rejestr podmiotów profesjonalnych, EORI, rejestracja zakładów w eksporcie do krajów trzecich). Wszystkie formalności zostały dopełnione.

Spółce udało się także udało się jej pozyskać z rynku krajowego 1 tys. ton polskich jabłek i sprzedać 450 ton, m.in. na rynek w Kazachstanie, Singapurze i na Litwie. Obecnie spółka przygotowuje się do odbioru jabłek od rolników, trwają prace nad schematem kontraktacji w związku z możliwością przechowania ok. 34 tys. ton owoców w obu zakładach. Trwają także analizy nad możliwościami zaadaptowania części wolnych powierzchni w zakładach w Regnowie i Stanisławowie pod przechowalnictwo i konfekcjonowanie polskich owoców i warzyw w celu ich eksportowania.

Spółka jest także w trakcie tworzenia działu handlowego do sprzedaży krajowej i eksportowej produktów spożywczych od polskich producentów. Została również podpisana umowa z jedną z największych polskich sieci handlowych na dostawę owoców i warzyw od polskich producentów.

W przyszłości marka własna i współpraca z KGS 

Spółka prowadzi rozmowy i badania podmiotów z sektora rolno-spożywczego pod względem finansowym i prawnym. Zainteresowanie tymi podmiotami wynika z możliwości zwiększenia potencjału zakładów w Regnowie i Stanisławowie w zakresie produkcji koncentratu jabłkowego, na który jest duży popyt na rynkach zagranicznych. Spółka jest także w trakcie pozyskiwania umów z krajowymi i zagranicznymi sieciami handlowymi oraz hurtowniami spożywczymi. Ponadto odbyły się rozmowy dotyczące wsparcia Krajowej Grupy Spożywczej, tj. udostępnienia placu i budynku w Regnowie pod planowane punkty sprzedaży nawozów dla lokalnych rolników i sadowników.

Spółka planuje pogłębić współpracę z Krajową Grupą Spożywczą w zakresie produkcji nowych produktów spożywczych, wykorzystując do tego bazę technologiczną Krajowej Grupy Spożywczej. W pierwszej kolejności produkowane byłyby produkty na bazie jabłek (soki, dżemy, jabłka prażone). Współpraca miałaby również dotyczyć eksportu i sprzedaży łączonej produktów spółki i Krajowej Grupy Spożywczej.

Spółka planuje poprzez własny dział handlowy sprzedawać i eksportować produkty spożywcze pod marką własną i tworzyć produkty pod zamówienia zagranicznych i krajowych kontrahentów. Cyklicznie odbywają się spotkania z polskimi producentami owoców w celu nawiązania długotrwałej współpracy i kontraktacji. Spółka nawiązała kontakt z największymi sieciami handlowymi w Europie i Afryce celem eksportu polskich produktów spożywczych i płodów rolnych.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 08:14