StoryEditor

Komisja PE "za" rozporządzeniem, które zagraża gospodarstwom i produkcji żywności

Parlament Europejski zrobił kolejny krok w kierunku przyjęcia przepisów o odbudowie zasobów przyrodniczych w 2024 r. Rolnicy ostrzegają, że grozi to wyłączeniem z produkcji setek tysięcy hektarów gruntów ornych.
30.11.2023., 15:14h

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Za głosowało 53 osoby, przeciwko 28, a 4 europosłów wstrzymało się od głosu.

Ekolodzy triumfują

Wyniki głosowania zostały entuzjastycznie przyjęte przez organizacje ekologiczne:

Komisja Ochrony Środowiska daje zielone światło dla #NatureRestorationLaw przełomowego prawa, które ma odtworzyć zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnić długofalowy, stabilny rozwój gospodarczy i społeczny – napisało WWF Poland.

 

Obecnie ponad 80% siedlisk jest w złym stanie, poprawa ich stanu według Komisji Europejskiej przyniesie szereg korzyści, w tym gospodarczych. O  poparcie dla #NatureRestorationLaw apelowało ponad milion  Europejczyków, szereg firm i przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców  oraz organizacji pozarządowych – napisała na platformie X Pracownia Bystra.

Ambitne cele UE

Nadrzędnym celem projektowanego rozporządzenia jest przyczynianie się do trwałej odbudowy różnorodnej biologicznie i odpornej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE poprzez odbudowę ekosystemów, jak również przyczynianie się do osiągnięcia przez UE celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.

image

Co odbudowa zasobów przyrodniczych oznacza dla rolników?

Cele wyznaczone w projekcie rozporządzenia w zakresie rolnictwa i rybołówstwa są bardzo ambitne i dotyczą odbudowy ekosystemów rolniczych i morskich do 2030 r. (kolejne progi czasowe to 2040 r. i 2050 r.), poprzez m.in.:

  • zwiększenie odsetka gruntów rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności;
  • zwiększenie liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego oraz motyli;
  • zwiększenie zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych;
  • odbudowę gleb organicznych użytkowanych rolniczo poprzez m.in. ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk;
  • zwiększenie liczebności motyli na obszarach trawiastych;
  • odbudowę morskich typów siedlisk i gatunków, występujących w tych typach siedlisk w odniesieniu do co najmniej 30% obszarów każdej grupy typów siedlisk, których stan nie jest dobry.

- Państwa członkowskie będą musiały przyjąć w drodze otwartego, przejrzystego procesu krajowe plany odbudowy, szczegółowo określające, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu państwa UE powinny do 2030 r. nadać priorytet obszarom znajdującym się na obszarach Natura 2000 – napisały po głosowaniu służby prasowe Parlamentu Europejskiego.

Protesty rolników

Copa-Cogeca publicznie wezwała do odrzucenia przepisów Nature Restoration Rule nazywając je nierealistycznymi i  zagrażającymi źródłom utrzymania rolników i rybaków oraz produkcji żywności w UE.

W lipcu podjęto nieudaną próbę odrzucenia przepisów Nature Restoration Rule. Zdaniem rolników wpłyną one negatywnie na całe europejskiej rolnictwo, gdyż setki tysięcy hektarów gruntów trzeba będzie wyłączyć z produkcji.

- Nature Restoration Rule stanowi zachętę do procedowania najbardziej lewackich i oderwanych od realiów propozycji Timermansa. Bez względu na rezultat negocjacji WPR to rolnictwo jakie znamy przestanie istnieć jeżeli nie zawalczymy o nie – pisał Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego.

Głosowanie w lutym 2024 r.

Ostateczną decyzję w sprawie rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) Parlament Europejski podejmie na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się w terminie 26-29 lutego 2024 roku.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 16:43