StoryEditor

Komornik nie zabierze zwierząt, maszyn i środków do produkcji?

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmian Senatu, które zaproponowano w maju br. W sytuacji gdy rolnik nie jest zdolny do spłaty zadłużenia, komornik nie będzie mógł już zabrać zwierząt i wyposażenia gospodarstwa. Na takie zmiany rolnicy czekali od dawna.
17.10.2021., 17:10h

Rolnik, jak każdy inny przedsiębiorca może wpaść w tarapaty finansowe. Brak spłaty długów skutkował po czasie wszczęciem postępowania windykacyjnego, później komorniczego. Na poczet długów komornik dotychczas odbierał wszystko, co uważał za wartościowe. Komorniczym łupem padały ciągniki, maszyny i zwierzęta. Skutek był taki, że na gardle rolnika coraz mocniej zaciskała się pętla, bo pozbawiano go często sprzętu potrzebnego do wykonania zabiegu na polu, zadania paszy zwierzętom czy innych prac. Wielu rolników rezygnowało z hodowli zwierząt, bo nie mieli możliwości zebrania zielonek, a na usługi nie było ich stać. Błędne koło, brak środków produkcji, coraz większe długi.

Senat wniósł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 13 maja br. Niedawno odbyło się pierwsze czytanie.

W Kodeksie postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) wprowadzono zmiany, które pozytywnie oceniła Sejmowa komisja. Uchwałę przygotował Senat. W nowelizacji główną ideą jest wyłączenie spod egzekucji komorniczej podstawowych sprzętów w gospodarstwie, ale co równie ważne – zwierząt stada podstawowego. Przepisy pozwolą spłacać długi jednocześnie dalej prowadząc gospodarstwo. Komornik wejdzie na konto, ale nie zabierze już środków potrzebnych do produkcji.

Czego nie zabierze komornik w gospodarstwie?

Z projektu ustawy wynika, że egzekucji nie podlegają:

1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a) bydła mlecznego,

b) bydła mięsnego,

c) koni,

d) kóz,

e) owiec,

f) świń,

g) drobiu,

h) zwierząt futerkowych,

i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w

gospodarstwie rolnym dłużnika;

2) zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu

ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4

miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;

3) stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego

stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

4) zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych

zwierząt;

5) rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te

rodziny ulami;

6) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do

pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

7) silosy na zboża i pasze;

8) zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn

rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

9) materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia

w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku

gospodarczym;

10) zapasy opału na okres 6 miesięcy;

11) nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości

niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

12) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych

zbiorów;

13) podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii

produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

14) zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;

15) budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji

uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

16) budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele

foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym

wraz z wyposażeniem.

 

dkol na podst. orka.sejm.gov.pl/sejm.gov.pl

fot. archiwum

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:50