Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Konkurencyjność zagrożona wycofaniem substancji czynnych

Obrazek

Obecne i przyszłe regulacje UE w zakresie stosowania środków ochrony roślin  jako element utrzymania lub pogorszenia konkurencyjnej uprawy – to tytuł prelekcji wygłoszonej przez dra Jerzego Próchnickiego z firmy Bayer podczas organizowanego przez nas Forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu.

Bartłomiej Czekała22 listopada 2016, 12:38

Dr Próchnicki argumentował, że jednym z fundamentów stworzenia Unii Europejskiej była poprawa produkcji rolniczej w celu zapewnienia dostatku bezpiecznej, jakościowej żywności, po dostępnych cenach, dla wszystkich obywateli Europy. W latach 90-tych przesunięto główny akcent na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska. Od 1991 roku do dnia dzisiejszego trwa ciągły proces regulacyjny, zmierzający do ograniczania lub usuwania jakichkolwiek niebezpieczeństw dla ludzi, zwierząt i środowiska ze strony produkcji rolniczej, zwłaszcza środków ochrony roślin.

Po ustaleniu wspólnych zasad oceny i wdrożeniu ich wycofano około 60% substancji czynnych, większość jedynie z powodów formalnych. Pozostające substancje podlegają przeglądowi praktycznie co kilka lat, a zmieniające się stale przepisy w tym zakresie komplikują ten proces powodując nawet kilkuletnie opóźnienia. Bazą oceny substancji stało się potencjalne zagrożenie w miejsce rzeczywistego ryzyka.

– Dodatkowo wprowadza się nowe kryteria oceny, którym ciągle brakuje obowiązującej definicji (ED) lub nie posiadają w pełni spójnej metodologii procesu (CA). Na to nakładają się decyzje organów unijnych wynikające nie z wiedzy i faktów naukowych, lecz z presji politycznej i medialnej (neonikotynoidy) – mówił dr Próchnicki.

Argumentacja za bezpieczeństwem produkcji żywności jest niewątpliwie słuszna, lecz drogi realizacji, ciągłe zmiany przepisów, nakładające się i blokujące nawzajem formalne procesy, budzą ogromny niepokój zarówno rolników tracących narzędzia pracy jak i przemysłu starającego się ich zaopatrzyć.

Widoczne już dziś skutki tych restrykcyjnych i nieskoordynowanych procesów to zmniejszenie produkcji rolniczej (Europa przestała być samowystarczalna żywnościowo), pogorszenia kondycji finansowej rolnictwa i osłabienie przemysłu zaopatrującego rolników w środki produkcji. Dużo większe obawy budzi jednak przyszłość, w której obywatele Unii odczują bezpośrednio wzrost cen żywności a przemysł tracąc możliwości rozwoju w Europie będzie rozwijał innowacje na innych kontynentach. Brak w prowadzonych procesach podwyższania bezpieczeństwa zrównoważenia ze świadomym ryzykiem wynikającym z procesu produkcji żywności wydaje się być największym zagrożeniem dla społeczeństw naszego Kontynentu.    oprac. bcz

Fot. Siejkowski1 z 23
Na Forum rolników i agrobiznesu przybyło ponad 1000 uczestników z całej Polski.

Na Forum rolników i agrobiznesu przybyło ponad 1000 uczestników z całej Polski.

2 z 23
Karol Bujoczek, red. naczelny top agrar Polska i dr Adam Koziolek, prezes PWR otwierają Forum rolników i agrobiznesu.

Karol Bujoczek, red. naczelny top agrar Polska i dr Adam Koziolek, prezes PWR otwierają Forum rolników i agrobiznesu.

3 z 23
Pierluigi Londero, szef Wydziału Modelowania i Prognoz w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Pierluigi Londero, szef Wydziału Modelowania i Prognoz w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

4 z 23
Pierluigi Londero i Karol Bujoczek.

Pierluigi Londero i Karol Bujoczek.

5 z 23
Prof. Walenty Poczta z UP w Poznaniu.

Prof. Walenty Poczta z UP w Poznaniu.

6 z 23
Prof. Walenty Poczta z UP w Poznaniu.

Prof. Walenty Poczta z UP w Poznaniu.

7 z 23
Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro  w Banku BGZ BNP Paribas.

Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro w Banku BGZ BNP Paribas.

8 z 23
Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro  w Banku BGZ BNP Paribas.

Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro w Banku BGZ BNP Paribas.

9 z 23
Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro  w Banku BGZ BNP Paribas.

Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Agro w Banku BGZ BNP Paribas.

10 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

11 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

12 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer.

13 z 23
Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

14 z 23
Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

15 z 23
Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

16 z 23
Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

Mirosław Leszczyński, dyrektor generalny John Deere Polska.

17 z 23
Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

18 z 23
Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

19 z 23
Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

Rolnicy tłumnie wypełnili Salę Ziemi w Poznaniu.

20 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

21 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

22 z 23
Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer podczas prelekcji na Forum rolników i agrobiznesu.

23 z 23
Sala Ziemi była wypełniona po brzegi.

Sala Ziemi była wypełniona po brzegi.

Newsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)