StoryEditor

Krajobraz po przymrozkach. MRiRW wzywa do szacowania strat

W związku z nagłym powrotem zimy tuż po Wielkanocy w wielu rejonach Polski rolnicy odnotowali straty w uprawach rolniczych i ogrodniczych oraz w sadach. W związku z tym resort rolnictwa postanowił podjąć działania mające na celu szybie oszacowanie powstałych strat.
25.04.2017., 11:04h

Wczoraj w resorcie rolnictwa odbyło się II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA), któremu przewodniczył podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

– W ostatnich dniach w różnych częściach Polski, z różnym nasileniem wystąpiły spadki temperatury poniżej zera, a także opady śniegu. W produkcji roślinnej obserwujemy negatywne skutki tych zjawisk – powiedział podczas spotkania wiceminister i dodał, że dotyczy to szczególnie części województwa dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę na to, że straty mogły wystąpić nie tylko nie tylko w sadownictwie, ale również w oziminach i rzepaku. Podkreślił też konieczność pilnego szacowania strat przez komisje, które powoływane są na wniosek samorządów przez wojewodów. Dlatego w trybie pilnym zorganizowana została wideokonferencja z wojewodami.

Sytuacja w województwach

Wiceminister Romanowski podczas wideokonferencji zobowiązał wojewodów do monitoringu sytuacji w produkcji roślinnej. Mają oni zwracać się do samorządów lokalnych, z terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o bezzwłoczne przekazywanie wniosków dotyczących powołania komisji szacujących straty. Zdaniem podsekretarza stanu w MRiRW, jedynie sprawna ocena strat pozwoli na szybkie uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych rolników.

Z informacji uzyskanych od wojewodów wynikało, że do tej pory wniosek o powołanie komisji szacującej straty złożony został tylko do jednego z urzędów wojewódzkich. Romanowski zachęcił wojewodów do wykorzystywania w pracach komisji interaktywnego wzoru protokołu, który w znacznym stopniu ułatwi ich pracę. Wzór ten został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajduje się TUTAJ.

Wiceminister Romanowski poinformował także wojewodów, że od poniedziałku do ośrodków doradztwa rolniczego kierowane są pisma w sprawie wsparcia działań dotyczących monitoringu i oceny strat.

Obecnie możliwe formy pomocy to skorzystanie z kredytów klęskowych, jak również pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. Sierszeńska

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 12:17