StoryEditor

KRIR wzywa rząd do natychmiastowej wypłaty pomocy suszowej oraz dopłat z funduszu wojennego. Do jakich produktów?

KRIR popiera protesty rolników i apeluje do rządu o wypłatę pomocy suszowej, dopłat do kukurydzy do końca kwietnia oraz uruchomienia funduszu wojennego w formie dopłat do zbóż, kukurydzy, rzepaku, mleka, trzody chlewnej, drobiu rzeźnego, mleka, owoców miękkich, miodu, nawozów oraz paliwa. Oprócz rekompensat wzywa do uporządkowania najważniejszych problemów rolników.
27.02.2024., 07:26h

Rolnicy chcą trwałych rozwiązań

Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśla, że rolnicy chcą rozwiązań natychmiastowych i ponownego zdefiniowania warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE. Krajowa Rada jest przeciwna wszelkim przymusowym ograniczeniom wielkości produkcji rolnej, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania).

- Decydenci z Brukseli muszą sobie przypomnieć, że utrzymanie produkcji rolnej jest zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego też powodu należy znieść wszelkie przepisy, które w jakikolwiek sposób dyskryminują europejskich rolników w uprawie roślin polowych, hodowli zwierząt lub ograniczają działalność człowieka w krajobrazie – podkreśla Izba.

KRIR uważa, że wszelkie zakłócenia na światowych rynkach rolnych są spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, dlatego według jej przedstawicieli należałoby wprowadzić sankcje na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji – solidarnie, we wszystkich krajach na świecie. 

- Domagamy się ochrony naszych rolników, ochrony własnej produkcji żywności i ochrony naszych wiejskich wartości i tradycji. Musimy zapobiec importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają tych standardów, zagrażając tym samym nie tylko europejskim rolnikom i konsumentom, ale także globalnemu klimatowi. Obecny bezcłowy import towarów ukraińskich na własny rynek, bez uwzględnienia różnych warunków produkcji w UE i na Ukrainie, doprowadził do jego załamania, braku równych warunków działania i prowadzi do nieuczciwej konkurencji – podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR chce zmian we współpracy handlowej z Ukrainą

- Wzywamy Komisję Europejską do zmiany obecnego kształtu współpracy handlowej z Ukrainą i do przygotowania propozycji zmian z priorytetowym zabezpieczeniem własnych rolników. Na produkty ukraińskie należy nałożyć cła i kontyngenty z rokiem referencyjnym 2021, a dochody z cła powinny być przeznaczone na pomoc dla Ukrainy.  Przy tranzycie do krajów trzecich należy wprowadzić kaucję wywozową na wszystkie artykuły rolno-spożywcze. Krajowa Rada Izb Rolniczych żąda wprowadzenia procedur, które umożliwiają skuteczną ochronę granic celnych oraz budżetu krajowego, o co od lat wnioskuje Związek Zawodowy – Celnicy PL – apeluje KRiR.

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce trwałego zniesienia GAEC 6, 7 i 8.

- Surowy wymóg ograniczania działalności jest postrzegany jako kontrowersyjny ze względu na dodatkowe koszty obszarów nieprodukcyjnych (podatek od nieruchomości/czynsz, wydatki na utrzymanie bez zwrotu kosztów). Usunięcie tego standardu doprowadzi do większej elastyczności działań w odpowiedzi na presję ekonomiczną. Mając na uwadze obecną sytuację należałoby dokonać przeglądu WPR do roku 2027 oraz powrócić do zasad wypłat dopłat bezpośrednich z lat 2014-2021 – podkreślają przedstawiciele KRIR.

Wypłata pomocy suszowej, dopłat do kukurydzy i innych dopłat

KRIR zwróciła się do rządu o wypłatę do końca kwietnia br. pomocy suszowej, dopłat bezpośrednich oraz uruchomienia pomocy z funduszu wojennego w formie dopłat do zbóż, kukurydzy, rzepaku, mleka, trzody chlewnej, drobiu rzeźnego, mleka, owoców miękkich, miodu, nawozów oraz paliwa.

- KRIR wnioskuje jednocześnie o uruchomienie skupu od rolników po cenach z giełdy Matiff i przekazanie tych produktów w ramach akcji humanitarnej. Natomiast zboże, które nie spełnia wymagań należy przeznaczyć na cele niespożywcze – wymienia KRIR.

Protest rolników w Warszawie

Liderzy Ogólnopolskiego Protestu Rolników zapowiedzieli, że w 27 lutego 2024 r. rolnicy zjawią się w Warszawie. Jaki jest plan protestu? Którymi ulicami przejdzie demonstracja? Zobacz mapę i plan tego spotkania. Liderzy protestów spodziewają się nawet kilkudziesięciu tysięcy rolników. Aktualnie do stolicy zmierzają autokary pełne rolników ze wszystkich województw. Jest to strajk ostrzegawczy. Jeżeli nie dojdzie do satysfakcjonujących zmian dla rolników protest powtórzy się 6 marca, ale nie będzie już ostrzegawczym, ale generalnym.

 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 15:42