StoryEditor

KRUS poinformował o nowych stawkach dla pracujących emerytów

Zmiana kwoty miesięcznego przychodu, która wpłynie na zmniejszenie lub zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych zostanie wprowadzona już 1 września 2022 r. Jak duże będą różnice?
31.08.2022., 12:08h

Które kwoty stanowią podstawę do zmniejszenia lub zwiększenia przychodu?

Jak wynika z wytycznych przedstawionych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta, przeciętne średnie miesięczne wynagrodzenie za II kwartał 2022 r. w Polsce wynosi – 6156 zł 25 gr.

Zmiany, dotyczące zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych obejmują również osoby, pozyskujące pieniądze z KRUS-u.

Ile wyniosą nowe kwoty miesięcznego przychodu?

Od 1 września 2022 r. nowe kwoty miesięcznego przychodu, wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie wysokości emerytury lub renty będą wynosiły:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 309 zł 40 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 003 zł 20 gr.

Zmniejszeniu nie ulegną świadczenia emerytalno-rentowe emerytów i rencistów, których przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 4309 zł 40 gr. W tym przypadku zostanie wypłacone świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Ile wynosiły stawki w I i II kwartale 2022 r.?

W I kwartale 2022 roku, przy przeciętnym wynagrodzeniu 5457 zł 89 gr za IV kwartał 2020 r. stawki wynosiły odpowiednio 3 820 zł 60 gr oraz 7 095 zł 40 gr.

W II kwartale 2022 roku stawki zostały obliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 6235 zł 22 gr za I kwartał roku kalendarzowego i wyniosły stosownie 4364 zł 70 gr oraz 8105 zł 80 gr.

oprac. jcz

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 13:08