StoryEditor

Książeczka leczenia zwierząt – nowy obowiązek dla rolników!

Za pierwszą książeczkę zapłaci rząd, ale za kolejne już rolnik. Rząd wprowadza obowiązek posiadania książek leczenia zwierząt gospodarskich, w której trzeba będzie odnotowywać każdorazowe podawanie leków. Ma być to element walki z antybiotykoopornością wśród zwierząt hodowlanych. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 7 mln zł.
14.05.2018., 13:05h
Resort rolnictwa przesłał już stosowne rozporządzenie do konsultacji społecznych. W uzasadnieniu napisano, że nowe przepisy „ułatwią i podniosą skuteczność nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad obrotem i ilością stosowanych produktów: leczniczych weterynaryjnych a przez to nad leczeniem zwierząt”.

Dziurawy system


Zdaniem rządu problemem jest obecny system dokumentowania podawania leków weterynaryjnych zwierzętom. Inspekcja Weterynaryjna w trakcie monitoringu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt stwierdzała przypadki obecności antybiotyków. Z kolei hodowcy nie posiadali dokumentacji świadczącej o tym, że leki były podawane przez lekarza weterynarii. Często zdarzało się również, że leczący zwierzęta lekarze nie pozostawiali dokumentacji w gospodarstwie bezpośrednio po leczeniu zwierząt. W wielu przypadkach przekazywali ją drogą pocztową lub przy okazji następnej wizyty. Częstą praktyką było również nie pozostawianie tej dokumentacji w gospodarstwie o czym świadczy brak podpisu hodowcy na kartach leczenia.

Również dotychczasowe kontrole przeprowadzane przez Komisję Europejską wskazywały na nieprzestrzeganie przez polskich rolników przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji leczenia zwierząt gospodarskich. W ich trakcie inspektorzy FVO stwierdzali, że np. w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne właściciele zwierząt nie posiadali żadnej dokumentacji leczenia zwierząt. Działo się tak mimo tego, że są zobowiązani do jej przechowywania przez okres 5 lat.

Obowiązkowo w każdym stadzie


Książka leczenia zwierząt będzie obowiązkowa dla każdego stada leczonych zwierząt i będzie obecna na stałe we wszystkich siedzibach leczonych stad. Zdaniem resortu rolnictwa pozwoli to na zachowanie chronologii leczenia oraz będzie elementem walki z antybiotykoopornością oraz nadmiernym zużyciem antybiotyków w hodowli zwierząt. Każda książka będzie miała nadany numer seryjny, który będzie widniał na każdej stronie co ułatwi przeprowadzanie ewentualnych kontroli krzyżowych pomiędzy dokumentacją leczenia w siedzibie stada i u lekarza weterynarii prowadzącego leczenie.

Będzie bezpieczniej


Rząd liczy, że dzięki nowym przepisom zminimalizowane zostanie zjawisko występowania pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych oraz nielegalnie stosowanych substancji czynnych. A to z kolei wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zmniejszy negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 18:28