StoryEditor

Luźniej w umowach na dostawy produktów rolnych

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Mają one poprawić i doprecyzować przepisy o umowach na dostawy produktów rolnych.
11.07.2017., 16:07h
Obecnie niemal każda dostawa tych produktów wymaga uprzedniej pisemnej umowy – niezależnie od asortymentu i wielkości partii dostawy. Za naruszenie tego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości 10% wartości transakcji. Przepisy te były wielokroć krytykowane ze względu na uciążliwość i skomplikowanie materii. Teraz ten obowiązek dotyczyć ma tylko kluczowych produktów rolnych takich jak:
 • zboża,
 • buraki cukrowe,
 • mleko surowe,
 • chmiel,
 • len i konopie,
 • owoce i warzywa,
 • tytoń,
 • wołowina i cielęcina,
 • wieprzowina,
 • baranina i kozina,
 • jaja,
 • drób.

Przepisy wymagać mają zawarcia umowy dostawy jedynie pomiędzy producentem i pierwszym nabywcą (przetwórcą lub dystrybutorem). Zmienione prawo ma precyzować wyłączenia od stosowania ustawy, m.in. dotyczyć one mają dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego, sprzedawania płodów do grupy producentów, jeśli producent rolny do niej należy i innych. Poluzowano też kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Inna planowana zmiana to doprecyzowanie definicji rolnika. – Pisemna umowa będzie wymagana, gdy jedną ze stron będzie rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położne na terytorium Polski – wyjaśniał ostatnio w Senacie wiceminister Babalski.

Przypomnijmy, że obecne przepisy o karach pieniężnych za nabycie produktów rolnych bez pisemnej umowy obowiązują od 11 lutego br. Nie obowiązują one tylko w przypadku sprzedaży w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej lub przez grupy producenckie lub zrzeszenia organizacji takich producentów od pierwszego nabywcy.
as, wk

Fot. Sierszeńska
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 12:33