StoryEditor

Mandat za jazdę kombajnem z zestawem żniwnym - KRIR apeluje do Policjantów

Samorząd rolniczy próbował namówić policję, aby ta odstąpiła od karania mandatami rolników za poruszanie się po drogach kombajnami z zespołem żniwnym. Niestety policja twierdzi, że nie może przymykać oczu na przestępstwa i namawia samorząd do edukowania rolników.
31.08.2022., 09:08h
Śląska Izba Rolnicza zwróciła się w lipcu do komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach z pismem, w którym zwraca uwagę, że w związku z sezonem żniwnym wielu rolników używa kombajnów, których warunki techniczne nie pozwalają na odłączenie zespołu żniwnego, który może przekraczać 3 m

W takiej sytuacji spotkanie patrolu policji może oznacza mandat, który w nowym taryfikatorze wynosi 5 tys. zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu to maksymalna kara może wynieść nawet 30 tys. zł. Dlatego Śląska Izba Rolnicza powołana w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej podmiotów „wnioskuje do Pana Komendanta, aby nie nakładano mandatów na rolników w tej sprawie, a stosowano jedynie pouczenia, ponieważ takie obciążenie będzie zbyt dotkliwe i niemożliwe do realizacji” – napisał Roman Włodarz prezes Śląskiej Izby Rolniczej. 

Nie będzie ulgowego traktowania rolników 

Ale udzielona w sierpniu przez policję odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach napisała, że podjęcie oczekiwanych przez Śląską Izbę Rolniczą działań nie przyczyni się do rozwiązania jakiegokolwiek problemu rolnictwa i mogłoby zostać uznane za przestępstwo.

– Ponadto pozostaję w przekonaniu, że skutecznego reprezentowanie interesów rolników oraz rozwiązywania ich problemów należy poszukiwać w propagowaniu wiedzy o aktualnie obowiązujących źródłach powszechnie obowiązującego prawa lub podejmowaniu działań zmierzających do ich zmiany – napisał inspektor Mariusz Krzystyniak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.  

Co mówi prawo? 

Policja przypomniała także, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2002 r. dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 metrów

Z kolei ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie kategorii I – upoważniające do przejazdu po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad – jest wydawane na przejazdy pojazdami o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. Zezwolenie wydaje się wniesieniu opłaty na okres 12 miesięcy. Do ruchu pojazdu nienormatywnego objętego zezwoleniem kategorii I nie stosuje się obowiązku jego pilotowania

Fot. Beba
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 18:12