🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Minimalna odległość fermy od zabudowań mieszkalnych

01.04.2019

Drukuj

Minimalna odległość fermy od zabudowań mieszkalnych

r e k l a m a

Projekt z dnia 28 marca 2019 r. o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej trafił do zaopiniowania. 

Ustawa określa między innymi minimalną odległość dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Środowiska na potrzeby mieszkańców skarżących się na odór pobliskich ferm. 

Wielkość fermy

Projekt ustawy zakłada, że fermy muszą mieć spełnione wymogi dotyczące odległości od zabudowań mieszkalnych
  • jeżeli obsada budynku wynosi 210 DJP lub w liczbie mniejszej niż 210 DJP,
  • jeżeli w odległości do 210 m od tego przedsięwzięcia zlokalizowane jest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt, lub planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DJP dla tych przedsięwzięć osiągnie wartość nie mniejszą niż 210 DJP.

Odległość fermy od zabudowań

r e k l a m a


Przepisy nie dotyczą jedynie zabudowań mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej. W projekcie ustawy wymienione są m.in. takie zabudowania – budynki o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynki użyteczności publicznej, szpitale, gospodarstwa agroturystyczne, graniec uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.

Minimalną odległość wyznacza się w następujący sposób;
  • Jeżeli obsada jest nie mniejsza niż 210 DJP i nie większa niż 500 DJP minimalna odległość ma być równa obsadzie DJP czyli jeżeli obsada planowanego budynku wynosi 300 DJP, to odległość od zabudowań mieszkalnych ma wynosić 300 m. 
  • Jeżeli obsada jest wyższa niż 500 DJP to minimalna odległość stanowi 500 m. Określając minimalną odległość uwzględnia się łączną liczbę DJP dla wszystkich planowanych bądź zrealizowanych przedsięwzięć.

Dopuszcza się lokalizację planowanego przedsięwzięcia, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, w odległości mniejszej niż minimalna odległość od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 następuje w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.

Jak ustalić granicę?

Minimalną odległość wyznacza najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w którym prowadzone będą chów lub hodowla zwierząt, albo linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania -3 określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanym dalej „planem miejscowym”, dopuszcza lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt a:

Polecany artykuł

Minister rolnictwa o ustawie o uciążliwości zapachowej

1) rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynku użyteczności publicznej, budynku szpitala lub budynku, w którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne, albo

2) granicą obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, wyznaczoną na
podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056), albo

3) granicą parku narodowego lub jego otuliny, wyznaczoną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), albo

4) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji, o której mowa w pkt 1.

Kto ustala minimalną odległość od fermy?

Minimalną odległość uwzględniają:

  • organy gminy - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;
  • organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
  • organy gminy i wojewoda - przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy; organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia;
  • organy związku metropolitalnego - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego albo jego zmiany;
  • organy województwa - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego zmiany;
  • organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - przy wydawaniu tych decyzji.

dkol

Widziałeś już nasze video "Protest rolników w Kleszczewie: "Ze wsi chce się zrobić skansen""?

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody