StoryEditor

Ministrowie rolnictwa apelują do KE o utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej wezwali Komisję Europejską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Ich zdaniem niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów dopłat do prywatnego przechowalnictwa oraz uruchomienie dodatkowych środków pomocy finansowej.
21.04.2020., 14:04h
Ministrowie rolnictwa 26 krajów Unii Europejskiej (Irlandii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii i Szwecji), wspieranych przez Chorwację podkreślili kluczową rolę rolników i sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w żywność w Europie w czasie kryzysu, a także utrzymania podstawowych ram Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczności utrzymania silnej WPR w przyszłości.

Ministrowie z niepokojem odnotowali Negatywne efekty rynkowe kryzysu COVID-19 w sektorze rolno-spożywczym, które w perspektywie średnio i długoterminowym mogą się jeszcze bardziej pogłębić. Z tego powodu uważają, że obecnie nadal istnieje potrzeba pilnego uruchomienia dodatkowych środków w ramach WPR.

Ministrowie rolnictwa wezwali Komisję Europejską do podjęcia następujących działań:

•    uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania, w celu wsparcia tych sektorów, które doświadczyły znaczących zawirowań rynkowych i cenowych, a także nadzwyczajnych dopłat ...
Pozostało 56% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 11:44