Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Eurostat: Na wsi jest coraz więcej rolniczek

Obrazek

Marzec pod znakiem międzynarodowego święta wszystkich kobiet to dobra okazja, by przyjrzeć się kobietom na wsi. Jakie szanse daje im życie na wsi, a jakie ograniczenia? Spójrzmy na liczby.

14 marca 2018, 11:18
Rolnictwo jest profesją, w której zdawałoby się dominują mężczyźni, jednak cały czas rośnie liczba gospodarstw, które prowadzone są przez kobiety. Badania Eurostatu sugerują, że średnio 30% gospodarstw znajdujących się na terenie Unii Europejskiej jest przez nie zarządzane. Pod tymi badaniami kryją się jednak istotne różnice w procencie gospodarstw prowadzonych przez kobiety w konkretnych krajach, gdzie np. w Holandii jest to zaledwie 5%, a na Litwie aż 47%.

Udział rolniczek wzrasta, aczkolwiek w wolnym tempie. W roku 2005 w UE było to ok. 27%. Głównym czynnikiem wzrostu ich udziału było powiększenie się obszaru UE w wyniku dołączenia do niej państw z bloku wschodniego, w których generalnie znajduje się więcej farm prowadzonych przez kobiety, niż w państwach zachodniej Europy.

Małe, ale własne


Przeciętny rozmiar gospodarstwa zarządzanego przez kobiety to 6,4 ha, czyli ponad połowa mniej od przeciętnego rozmiaru gospodarstwa prowadzonego przez mężczyzn, który wynosi 14,4 ha.

Jeśli chodzi o wielkość produkcji z gospodarstwa, to kobiety również znacznie gorzej radzą sobie ekonomicznie od mężczyzn (12 000 euro w porównaniu do 40 000 osiągniętych przez mężczyzn).  Odzwierciedla to fakt, że kobiety mają w posiadaniu znacznie mniej ziemi (12%) niż mężczyźni (61%).  Pozostałe 28% należy do podmiotów prawnych, takich jak firmy.  Różnice te są znacznie mniej wyraźne w „nowszych” krajach UE, gdzie przeciętnie kobiety uprawiają około 3,4 ha w porównaniu do 6 ha w przypadku mężczyzn.

Więcej dojrzałych kobiet


Europejski sektor rolnictwa jest zdominowany przez starszą generację ludzi, co jest zwłaszcza widoczne wśród kobiet – rolników. Wprawdzie dane pokazują, że tylko 4,9% rolników poniżej 35. roku życia to kobiety, w porównaniu do 6,4% dla mężczyzn, jednak na drugim końcu skali, większość rolników powyżej 65 lat, to w rzeczywistości kobiety (40% w porównaniu do 27% dla mężczyzn).

Mimo liczb wyraźnie podkreślających, że zarządzający gospodarstwami rolnymi to nadal głównie mężczyźni, to dane pokazują również, że kobiety są niezwykle aktywne w tym sektorze. W samych rodzinnych gospodarstwach rolnych, 40% pracowników to kobiety, a wśród zwykłych robotników rolnych jest ich nieco ponad 37%.

Czy UE wesprze rolniczki?


Co zatem UE może zrobić, by zachęcić większą liczbę kobiet do podjęcia się działalności rolniczej jako głównego zawodu?

Większość środków wspierających finansowanych przez UE ma na celu uczynienie rolnictwa bardziej atrakcyjnym zawodem dla obu płci, a w rzeczywistości - wsparcie dochodu dla rolników, w szczególności dodatkowe wsparcie dla młodych rolników. Nowoczesne techniki rolnicze – wspomagane przez satelity i roboty – są również bardziej atrakcyjne dla każdego kandydata.


Uwzględnianie problematyki płci odbywa się również za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: kraje UE są zobowiązane do przeanalizowania sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i uwzględnienia wyników tych analiz podczas opracowywania PROW (które wykraczają poza ramy roli kobiet w gospodarstwach rolnych i dotykają szerokiego zakresu aspektów życia na wsi).

mm na podst. Komisja Europejska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)