Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ODR-y w resorcie rolnictwa

Obrazek

Ośrodki Doradztwa Rolniczego ostatecznie od 20 sierpnia przeszły pod nadzór ministerstwa rolnictwa. – Celem zmian jest podniesienie jakości usług doradczych – zapowiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

1 września 2016, 08:59

Dotychczas minister rolnictwa miał niewielki wpływ na realizację zadań ustawowych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Do jego kompetencji należało wprawdzie przekazywanie, na podstawie umowy z Ośrodkiem, środków finansowych ma funkcjonowanie ODR w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, ale jednocześnie decyzje o kierunkach i priorytetach działalności ODR podejmowały zarządy poszczególnych województw, które zatwierdzały roczne plany działalności ODR. Teraz ma to się zmienić.

Minister otrzymuje narzędzie w postaci grupy 3,5 tys. doradców, którzy jednego dnia mogą dotrzeć do każdej gminy z informacjami. Na przykład z informacjami o afrykańskim pomorze świń – powiedział wiceminister Ryszard Zarudzki.

Jakie cele stoją przed ODR pod nowym nadzorem? – Podniesienie jakości usług doradczych oraz jednolita prace na rzecz różnorodności polskiego rolnictwa – wytłumaczył wiceminister Zarudzki. Ale nie tylko. ODR pod nowym nadzorem mają także:

  • zwiększyć swój wkład w realizację priorytetów polityki rolnej oraz Wspólnej Polityki Rolnej,
  • podnieść efektywność wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa,
  • dostosować program działania do oczekiwania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • aktywizować współpracę instytutów badawczych podległych MRiRW w zakresie wdrażania innowacji do praktyki rolniczej.   


Wiceminister podkreślił, że obecne rozwiązanie, daje ministrowi możliwość bezpośredniego wpływu na działalność ośrodków, w tym wyznaczania priorytetów ich pracy na dany rok. A to z kolei pozwoli na efektywniejsze zarządzanie dotacjami oraz lepsze funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.    wk

Fot. MRiRWWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)