Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PE nie zgadza się na stosowanie glifosatu po 2022 roku

Europosłowie nie zgadzają się na stosowanie glifosatu po 2022 roku. Domagają się także pilnych działań zapobiegających wymieraniu pszczół. Ich zdaniem na ochronę bioróżnorodności UE powinna wydawać przynajmniej 20 mld euro.

Kamila Szałaj10 czerwca 2021, 19:17
8 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”. Rezolucja ta dotyczy obecnego kryzysu bioróżnorodności w Europie i na świecie. Zakłada ona, że do 2050 roku nastąpi odbudowa i wzmocnienie ekosystemów światowych i że będą one odpowiednio chronione. 

Strategia ma uwzględniać pięć najważniejszych czynników, które odpowiadają za zmiany w przyrodzie. Są to: zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz, bezpośrednie wykorzystywanie organizmów, zmiana klimatu, zanieczyszczenie oraz inwazyjne gatunki obce. 

Europosłowie poparli te założenia i teraz domagają się, by na te działania przeznaczyć 20 mld euro rocznie. Chcą także wprowadzenia odpowiednich przepisów. Część z nich będzie miała duży wpływ na rolnictwo. Chodzi przede wszystkim o stosowanie środków ochrony roślin. 

Unijne rolnictwo bez glifosatu


Europosłowie sprzeciwiają się więc ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 roku. Chcą, by państwa członkowskie zapewniły wszystkim rolnikom realne alternatywy dla tej substancji. Po raz kolejny wzywają do przeglądu unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających. Chcą włączyć do niej ambitne unijne zasady ich monitorowania. Zasady te miałyby obejmować cele i wskaźniki, które pozwolą zatrzymać wymieranie owadów zapylających. Posłowie podkreślają również, że aby ograniczyć stosowanie pestycydów, rolnicy potrzebują bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ochrony upraw.

30 proc. obszarów pod ochroną


Zdaniem posłów do 2030 r. należy objąć ochroną przynajmniej 30% unijnych obszarów lądowych i morskich, przy czym przynajmniej jedną trzecią tych obszarów (w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne i stare drzewostany) należy objąć jeszcze ściślejszą ochroną.


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)