Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Polisy dla rolników będą na Poczcie Polskiej!

Obrazek

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich będą dostępne w 2 tysiącach placówek Poczty Polskiej - to efekt porozumienia między Pocztą, a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która objęła niecała połowę udziałów w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

29 września 2017, 09:30
Wczorajszą decyzję ogłoszono w urzędzie pocztowym w podwarszawskich Starych Babicach. - Spotykamy się dzisiaj w placówce pocztowej na granicach Warszawy, ale jest to placówka wiejska. Wybraliśmy tę placówkę, bo w takich placówkach będą sprzedawane ubezpieczenia dla rolników. Poczta Polska jest obecna w każdej gminie. Jest to jedyna instytucja i jedyna sieć, która jest obecna w każdej gminie. Ta powszechność pokazuje nasze możliwości. A te możliwości spotkały się z potrzebami jakie były po stronie KRUS-u związane z rozpowszechnieniem modelu ubezpieczeń. Jak wiadomo ubezpieczenia rolne są w Polsce mało popularne i chodzi o ich szeroką dostępność. Ubezpieczenia rolnicze to kolejna usługa, którą za pośrednictwem Poczty Polskiej można nabyć w placówce pocztowej – powiedział Przemysław Sypniewski prezes Poczty Polskiej.

W ramach Agro Ubezpieczeń będzie można wykupić kompleksową ochronę życia, zdrowia, mienia rolników, ale także dotowane przez państwo polisy na uprawy i zwierzęta gospodarskie. Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmie zarówno ryzyka obowiązkowe od powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia ziemi, lawiny i uderzenia pioruna. - Rolą Poczty Polskiej jest służenie Polakom bo to operator narodowy. Musimy być obecni wszędzie tam, gdzie często nie są oferowane usługi finansowe. Musimy być tam, gdzie rolnicy oczekują wsparcia i pomocy. Ta inicjatywa jest działaniem służebnym. Bardzo się cieszę że udało się porozumieć Poczcie Polskiej i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co do zasad współpracy. Te działanie wpisuje się w działania rządu mające na celu aktywizację obszarów zapomnianych – powiedział  Andrzej Adamczyk minister infrastruktury i budownictwa.

Obecnie ubezpieczenia na Poczcie Polskiej są dostępne w 1,5 tys. placówek, ale docelowo mają być w 2 tys. miejscowości. Aby było to możliwe KRUS odkupił od Poczty pakiet udziałów w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. - Od półtora roku KRUS rozważał różne możliwości dotyczące zaangażowania kapitałowego i objęcia udziałów w różnych Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych. W wyniku rozmów zostało zawarte porozumienie między Pocztą Polską, a Funduszem Składowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników odnośnie wsparcia kapitałowego Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Celem tego porozumienia jest upowszechnienie ubezpieczeń rolniczych poprzez wykorzystanie potencjału jaki stoi za tymi dwoma dużymi instytucjami. Naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych. Współpraca z Pocztowym TUW znacznie zwiększy dostępność  do tego typu produktów. Dlatego zdecydowaliśmy się na objęcie 49,5% udziałów w Pocztowym. Pozostałe 50,5% należy do Poczty Polskiej - powiedział prezes KRUS Adam Sekściński.

Plany są bardzo ambitne. Dzięki dystrybucji przez Pocztę Polską polis rząd chce doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw w kraju. Będzie to także możliwe dzięki zwiększeniu dotacji do systemu państwowych ubezpieczeń rolniczych, która w najbliższych 3 latach wyniesie nawet 1, 8 mld zł.     wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)