StoryEditor

Polska Grupa Spożywcza powstanie w tym roku?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na konsolidację państwowych spółek rolno-spożywczych z wiodąca rolą Krajowej Spółki Cukrowej.
19.05.2021., 11:05h
Rząd zapowiada, że Polska Grupa Spożywcza może powstać jeszcze w tym roku. 
W Sejmie przedstawiciele ministerstwa aktywów państwowych zapewnili posłów, że projekt powstania Polskiej Grupy Spożywczej jest priorytetem wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa do 2030 r. Konsolidacja będzie przebiegać przy wiodącej roli Krajowej Spółki Cukrowej jako największego podmiotu. – Celem projektu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej  wokół Krajowej Spółki Cukrowej jest stworzenie na bazie zasobów dostępnych Skarbu Państwa silnego podmiotu, silnej grupy kapitałowej, która wzmocni pozycję rynkową spółek z portfelu Skarbu Państwa jak również przyczyni się do rozwoju polskiego rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i międzynarodowych rynkach żywnościowych – powiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. 

Lista korzyści 


Zdaniem rządu dzięki powstaniu nowego podmiotu zmniejszy się ryzyko sprzedaży jednego produktu przez Krajową Spółkę Cukrową dzięki dywersyfikacji ryzyka. Polska Grupa Spożywcza będzie bowiem prowadzić działalność na pięciu różnych rynkach w zakresie kontraktacji, skupu, przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcja słodyczy. Konsolidacja doprowadzi do optymalizacji i synergii kosztowych, uzyska zwiększony dostęp do kredytów bankowych. Wraz z rozwojem nowego podmiotu pracownicy mogą liczyć na nowe miejsce pracy i podwyżki. 

Rząd przeanalizowała różne warianty konsolidacji. Wybrany wcześniej doradca (KPMG Advisory) zarekomendował wariant polegający na wniesieniu do przez Skarb Państwa udziału spółek przeznaczonych do konsolidacji na podwyższenie kapitału zakładowego KSC w zamian za akcje w podwyższonym kapitale. – Wypracowany projekt konsolidacji został poddany konsultacją również ze stroną społeczną, zarówno pracownikami jak i akcjonariuszami mniejszościowymi w postaci plantatorów -  zapewniał wiceminister A. Śliwka. 

Ostatnia prosta 


Obecnie realizacja projektu jest na końcowym etapie. Minister Aktywów Państwowych złożył wniosek dotyczący przekazania udziałów w tych spółkach, które miały podlegać konsolidacji. Jednocześnie MAP oraz Krajowa Spółka Cukrowa wystąpiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zamiarze koncentracji. 
- Prezes UOKiK wyraził zgodę na koncentrację podmiotów z sektora rolno-spożywczego - poinformował wiceminister A. Śliwka.
Ministerstwo rolnictwa potwierdziło, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzymał wniosek ministra aktywów państwowych o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych aktywów w spółkach, które w wyniku przeprowadzonych analiz wytypowano do procesu konsolidacji. 

Dyskusja w Sejmie


Podczas dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa posłowie zwrócili uwagę, że proces tworzenia Polskiej Grupy Spożywczej trwa już bardzo długo. – Rozmawiamy o tym temacie od 2016 r., te obietnice są składane, czas ucieka a dalej nie widzimy końca – powiedział poseł niezależny Jarosław Sachajko.  
– Kiedy będzie można powiedzieć rolnikom, producentom, pracownikom, konsumentom, że Polska Grupa Spożywcza jest faktem – dopytywał poseł Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej. 

– W tym roku ten podmiot powstanie. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości – odpowiedział wiceminister Andrzej Śliwka. 
wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:38