StoryEditor

Pomoc suszowa – 500 lub 1000 zł do hektara! Co to za wsparcie?

Rząd planuje wprowadzenie pomocy dla rolników poszkodowanych w zeszłym roku przez suszę. Dodatkowe pieniądze będą także dla hodowców i rybaków, którzy zdecydują się na zaprzestanie działalności.
04.04.2022., 08:04h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc suszowa

W uzasadnieniu rozporządzenia MRiRW napisało, że 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy związane z epidemią COVID-19, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Dlatego MRiRW proponuje wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Proponuje się, aby stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła:

·       1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Fundusze na zaprzestanie połowów

Zdaniem MRiRW konieczne jest także dostosowanie zdolności połowowej krajowej floty do krajowych uprawnień do połowów, a co za tym idzie konieczność trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania. A zatem niezbędne są zachęty aby rybacy byli zainteresowani zaprzestaniem działalności połowowej.

W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi.

Pomoc dla ofiar ASF

Rząd planuje także podwyższenie wysokości pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać taką pomoc.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 07:55