StoryEditor

Program dla szkół w czasie pandemii – mleko, owoce i warzywa

Dzieci, które z powodu pandemii uczestniczą w zajęciach szkolnych w formie zdalnej będą mogły nadal korzystać z dostarczania porcji żywności w ramach „Programu dla szkół”. W tym semestrze nauki w programie uczestniczy 11 tys. szkół, które otrzymują porcje owocowo-warzywne i mleczne.
09.12.2021., 09:12h
 Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie ministra rolnictwa „w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół”. Ma ono na celu ma na celu uwzględnienie specyficznych uwarunkowań realizacji programu dla szkół w roku szkolnym 2021/2022, związanych z ewentualnymi ograniczeniami funkcjonowania placówek oświatowych, wprowadzanymi w konsekwencji rosnącej liczby zachorowań wywołanych wirusem COVID-19 w kraju.

Dostarczanie porcji żywności mimo nauki w domu

Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany polegają na wprowadzeniu uregulowań umożliwiających szkołom, których dyrektorzy podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć z powodu pandemii, udostępnianie dostarczonych w ramach programu dla szkół porcji dzieciom a także przekazywanie tych porcji rodzicom lub opiekunom uczniów, którzy muszą uczyć się zdalnie.

Porcje żywności mogą zostać przekazane rodzicom pod warunkiem, że zobowiążą się oni do ich odebrania oraz udostępnienia dzieciom zgodnie ze sposobem udostępniania określonym dla komponentu owocowo-warzywnego oraz komponentu mlecznego.
Dzięki takim rozwiązaniom dostawcy, którzy dostarczają porcje na podstawie zawartych ze szkołami umów, będą mogli ubiegać się o pomoc udzielaną w ramach „Programu dla szkół”.
 

Promocja zdrowego odżywiania

Z informacji zamieszczonych na stronach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że  „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 porcji mln owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). 

W roku szkolnym 2021/2022 (I semestr) zgłosiło się 11 406 szkół w komponencie mlecznym oraz 11 185 szkół w komponencie owocowo-warzywnym. W ramach programu dzieci otrzymują: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory, kalarepę i soki owocowe, a także mleko, jogurt naturalny, kefir naturalny i serek twarogowy.
W tym roku Program dla szkół został ograniczony z powodu zmniejszenia dotacji na ten cel z Unii Europejskiej. ().
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 14:22