StoryEditor

Rejestr BDO – jakie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w systemie BDO, czyli Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Czego należy się spodziewać i czy dotyczą one rolników?
17.12.2019., 14:12h

W siedzibie Ministerstwa klimatu odbyła się dziś konferencja prasowa dot.  Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Wiceminister Klimatu Sławomir Mazurek uspokajał podczas niej przedsiębiorców, mówiąc że, przepisy dotyczące ewidencji i sprawozdawczości nie zmieniają się. Jedyna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej formy papierowej dokumentów z zakresu gospodarki odpadami formą elektroniczną. Co ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców.

- Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów istnieje od 2001 r., zatem 1 stycznia 2020 r. nie wprowadzamy żadnych nowych zobowiązań. – tłumaczył.
 
Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione jedynie kolejne moduły BDO tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.
- Uruchomienie tych funkcjonalności w systemie BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dot. gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych – mówił wiceminister Mazurek.
 
Jego zdaniem, system ten pozwoli na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewni monitoring przepływu strumieni odpadów, ale przede wszystkim przyczyni się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
 
Przypomnijmy, że przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) oprócz kwestii dotyczących funkcjonowania samego rejestru (Rejestr-BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1, wskazują jednocześnie podmioty i zakres informacji w jakim muszą one dokonać wpisu do rejestru na wniosek lub są wpisywane z urzędu przez marszałków województw, na podstawie uzyskanych wcześniej decyzji środowiskowych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach, jednym z podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO jest wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji.

Podmiotami takimi mogą być również rolnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wszystkich odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności. Przy czym należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych, ponieważ wytwórcy takich odpadów, bez względu kim są, zostali zwolnieni z takiego obowiązku przepisami ustawy o odpadach.
 
Należy również podkreślić, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zaproponował m.in. zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1)).


Sprawdź, czy obowiązek rejestracji dotyczy właśnie Ciebie!

fot. twitter - Ministerstwo Klimatu

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 13:09