StoryEditor

Rekordowy budżet rolny, ale czy wystarczający?

Krajowe wydatki na rolnictwo, wraz z dotacjami z Unii Europejskiej, wyniosą ponad 60 mld. Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 r. Jak będą rozdzielone pieniądze?
07.01.2022., 09:01h

W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki na rolnictwo w wysokości 6,6 mld zł. Zostaną one uzupełnione o wydatki w budżetach wojewodów na kwotę 2,1 mld oraz w rezerwach celowych 7,5 mld zł. Do tego dochodzą fundusze z UE w kwocie 24,9 mld zł. Na pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziano kwotę 185 mln zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie ponad 19 mld zł.

– Wydatki na rolnictwo i rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo z budżetu krajowego łącznie z wydatkami na KRUS wyniosą 35,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 18,6 % względem ustawy budżetowej na rok 2021. Wydatki te stanowią 6,79% wydatków ogółem budżetu państwa - tłumaczył senatorom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.  

Wraz z dotacjami z Unii Europejskiej będzie to więc kwota 60,6 mld zł.

Na co więcej?

Na co będzie więcej w tym roku? Ministerstwo rolnictwo przewiduje następujący wzrost wydatków:

 • na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt o 845 mln zł, 

 • na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o 188 mln zł,

 • na dopłaty do paliwa rolniczego o 160 mln zł,

 • na dotacje do KRUS o 258 mln zł,

 • z budżetu UE o 3 mld 423 mln zł.

Szczegóły wydatków

W części 32 budżetu (rolnictwo) zaplanowano wydatki w kwocie 1,9 mld zł, w tym:

 • dopłaty do ubezpieczeń 920 mln zł,

 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 71 mln zł,

 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej 13 mln zł,

 • ochrona roślin 8 mln zł,

 • rolnictwo ekologiczne 3 mln zł,

 • szkoły rolnicze i zadania edukacyjne 429 mln zł,

 • wydatki na współprace z UE 156 mln zł.

W części 33 (rozwój wsi) przewidziano wydatki w wysokości 4,4 mld zł. W tym na projekt z udziałem środków europejskich w wysokości 1,9 mld zł a na działalność ARiMR kwotę 2,4 mld zł.  

Z budżetu Agencji będą finansowane następujące działania:

 • kredyty klęskowe 73 mln zł,

 • kredyty inwestycyjne 154 mln zł,

 • utylizacja zwierząt 169 mln zł,

 • materiał siewny 75 mln zł,

 • zalesienia gruntów rolnych 49 mln zł,

 • refundacja wydatków dla producentów świń (bioasekuracja) 56 mln zł,

 • uregulowanie zobowiązań producentów świń 45 mln zł,

 • Koła Gospodyń Wiejskich 70 mln zł,

 • pszczelarze 35 mln zł,

 • wyrównanie obniżonego dochodu producentów świń 110 mln zł, 

 • CDR 42 mln zł,

 • wojewódzkie ODR 277 mln zł.

W części 35 (rynki rolne) przewidziano wydatki w wysokości 54 mln zł a w części 62 (rybołówstwo) 134 mln zł. A w części 83 (rezerwy celowe) w kwocie 7,5 mld:

 • paliwo rolnicze 1,340 mld zł,

 • zwalczanie chorób zakaźnych, monitoring chorób, działanie wyznaczonych lekarzy weterynarii 548,7 mln zł,

spółki wodne 40 mln zł,

 • ubezpieczenie 325 mln zł

 • fundusz gwarancji w rolnictwie 3 mld zł,

 • wsparcie dla producentów wieprzowiny 240 mln zł,

 • WPR 2 mld zł,

 • program wieloletni realizowany przez PIW Puławy 14 mln zł.

Część 85 (budżety wojewodów) wydatki w wysokości 2 mld 903 mln zł.

Budżet unijny

Budżet środków europejskich na 2022 r. przewiduje wydatki rzędu 24,9 mld zł:

 • płatności bezpośrednie 16,7 mld zł,

 • wsparcie rynku owoców i warzyw 56,5 mln zł,

 • działania interwencyjne 270,6 mln zł,

 • PROW 7 mld 366 mln zł,

 • PO „Rybactwo” 451 mln zł,

 • projekty realizowane przez szkoły rolnicze 41 mln zł.

Większe wydatki na weterynarię

Podczas dyskusji wiceminister Ryszard Bartosik odpowiadając na pytania senatorów poinformował, że wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł.

W 2022 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etaty, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł. Powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 04:52