Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy apelują: Prezydencie – podpisz ustawę!

Organizacje rolnicze apelują do Prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy o pomocniku rolnika. Nowe przepisy są szczególnie potrzebne sadownikom, którzy wraz z rozpoczęciem sezonu potrzebują zatrudniać pracowników, a szczególnie obcokrajowców, do zbiorów owoców i warzyw.

wk4 maja 2018, 05:52
Samorząd rolniczy już pod koniec kwietnia zwrócił się do Andrzeja Dudy z prośbą o jak najszybsze podpisanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wprowadza nową formę zatrudniania tzw. pomocników rolnika. We wniosku Krajowa rada Izb Rolniczych podkreśliła, że „wprowadzenie tych przepisów jest oczekiwane przez rolników, ze względu na to, iż regulują one i upraszczają możliwość zatrudniania obcokrajowców. Na polskiej wsi mamy obecnie do czynienia z dużym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych, zwłaszcza do pracy przy zbiorach owoców”.

Nowe zasady zatrudniania

Ustawa została uchwalona przez Sejm 13 kwietnia, a trzy dni później bez poprawek, przyjął ją Senat.

– To dobre ustawa. Przy niewielkim obciążeniu finansowym można mieć legalnie zatrudnionych pracowników – komentował Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP. Nowe przepisy przewidywały bowiem wprowadzenie nowe umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie musiał opłacać za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Pomocnikiem rolnika będzie mógł być obcokrajowiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Będą kolejne apele

Cała parlamentarna procedura, na wniosek ministerstwa rolnictwa, była ekspresowa. Resort tłumaczył, że nowe przepisu powinny wejść w życie jeszcze rozpoczęciem prac przy zbiorach. Tymczasem jest już początek maja i ustawa cały czas nie została podpisana przez Prezydenta.
W sprawie zabrał głos na ostatniej konferencji prasowej minister rolnictwa, który poinformował, że będą kolejne apele do głowy państwa.

– Organizacje wystąpią do Pana Prezydenta o podpisanie ustawy o pomocniku rolnika, bo ona nie została jeszcze podpisana a zwłaszcza przedstawicielom sadowników i wszystkim zależy na tej ustawi. Przy tej pogodzie to i truskawki niebawem można zbierać – mówił Krzysztof Jurgiel.
Organizacje rolnicze zwracają uwagę, że Polska jest dużym producentem i eksporterem owoców i warzyw, a brak wprowadzenia uchwalonych regulacji może spowodować ogromne straty dla producentów związane z trudnościami w pozyskaniu pracowników do zbiorów.   wk

Fot. Wójcik

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ